PHỎNG VẤN ĐỒNG CHÍ DƯƠNG VĂN TUYẾN- TỈNH ỦY VIÊN – BÍ THƯ HUYỆN ỦY – CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN BA BỂ VỀ THÀNH TỰU KINH TẾ XÃ HỘI – QUỐC PHÒNG AN NINH NĂM 2017 VÀ NHIỆM VỤ NĂM 2018

Nhân dịp năm mới 2018, Phóng viên Trung tâm văn hóa thể thao và truyền thông huyện Ba Bể đã có cuộc trao đổi với đồng chí Dương Văn Tuyến – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện về những kết quả nổi bật năm 2017 và thông tin về những định hướng trong năm 2018. Mời bạn đọc cùng theo dõi nội dung cuộc phỏng vấn./.

 Đồng chí Dương Văn Tuyến – Tỉnh ủy viên – Bí thư huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện Ba Bể.

Phóng viên: Thưa đồng chí Bí thư Huyện ủy! Năm 2017, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, HĐND-UBND huyện, sự cố gắng, nỗ lực của các cấp, các ngành cùng sự đoàn kết một lòng của cán bộ và nhân dân các dân tộc, huyện Ba Bể đã giành được những kết quả đáng ghi nhận trên các lĩnh vực KT-XH, QP-AN. Vậy xin đồng chí đánh giá một số kết quả mà huyện nhà đã đạt được trong năm vừa qua?

Đồng chí Dương Văn Tuyến – Bí thư huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện Ba Bể: Năm 2017, mặc dù còn nhiều khó khăn thách thức trong quá trình phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng – an ninh. Xong được sự quan tâm giúp đỡ của tỉnh cùng với sự chỉ đạo linh hoạt, quyết liệt có hiệu quả của các cấp ủy đảng, chính quyền, đảng bộ và nhân dân Ba Bể đã nổ lực phấn đấu với một quyết tâm chính trị rất cao nên chúng ta đã đạt được những kết quả khá toàn diện:  Nhiều chỉ tiêu kinh tế đạt và vượt so với kế hoạch đề ra. Về sản xuất nông – lâm nghiệp, tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 31.159 tấn, bằng 100,2% kế hoạch. Bình quân lương thực đầu người đạt 609 kg/người/năm.Các cây trồng khác như cây dong riềng  trồng được 288ha, tăng 88ha so với năm 2016, đạt trên 144% kế hoạch; cây lạc, rau, đậu các loại đều đạt  trên 100% kế hoạch. Ngoài ra, huyện còn phát triển một số cây trồng cho thu nhập cao như: Bí xanh thơm trồng được gần 27ha, sản lượng đạt 35 – 40 tấn/ha; trồng mới 10ha cây cam, quýt và 30ha cây hồng không hạt…Trong năm, huyện đã thành lập mới 04 HTX trong lĩnh vực chế biến nông sản, chăn nuôi, đạt 200% kế hoạch. Huyện cũng quan tâm chỉ đạo tháo gỡ khó khăn trong tổ chức, quản lý hoạt động của các HTX. Đàn gia súc được duy trì và phát triển ổn định. Tổng đàn hiện có hơn 59.000 con trâu, bò, ngựa, dê; hơn 36.000 con lợn và hơn 233.000 con gia cầm. Công tác trồng rừng mới được 433ha, đạt 89,3% kế hoạch.Chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các chương trình 30a, chương trình 135 và các nguồn vốn hỗ trợ, đảm bảo theo đúng tiến độ. Chương trình xây dựng nông thôn mới được quan tâm chỉ đạo thường xuyên, đến nay bình quân đạt 8,86 tiêu chí/xã (tăng 1 tiêu chí/xã so với cùng kỳ năm 2016), trong đó xã Cao Trĩ đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Trong năm 2017 đã thực hiện bàn giao 17.028 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tổng thu ngân sách nhà nước đạt hơn 27 tỷ đồng, đạt 105% kế hoạch; tạo việc làm mới cho 1.428 lao động. Tỷ lệ hộ nghèo cuối năm 2017 là 3.359 hộ, còn 28,38% (giảm 2,51% so với cuối năm 2016)…

Công tác xây dựng Đảng trong năm qua tiếp tục được chú trọng trên cả 3 mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức. Huyện thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các cấp uỷ Đảng đã triển khai nhiều đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Vai trò lãnh đạo của cấp uỷ, chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên được nâng lên. Năm 2017, toàn Đảng bộ kết nạp mới được 216 đảng viên, đạt 144% kế hoạch, nâng tổng số đảng viên của toàn Đảng bộ lên 4.305 đảng viên.

Công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh, nhất là cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa”, từng bước giảm phiền hà, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn. Việc “Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được đẩy mạnh, gắn với triển khai thực hiện có hiệu quả những biện pháp khắc phục các hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra sau khi kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng, tạo được sự chuyển biến tích cực, góp phần xây dựng Đảng bộ huyện trong sạch vững mạnh.

Lĩnh vực an ninh chính trị được giữ vững và ổn định, năm 2017 huyện đã lãnh đạo chỉ đạo thực hiện đảm bảo an toàn cuộc diễn tập khu vực phòng thủ của huyện. Các nhiệm vụ trên lĩnh vực văn hóa – xã hội được quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt, nét nổi bật là trong năm đã tổ chức thành công Đại hội TDTT huyện lần thứ VI, phối hợp tổ chức thành công Chương trình du lịch “Qua những miền di sản Việt Bắc” lần thứ IX và Tuần du lịch Ba Bể – Bắc Kạn năm 2017.

Phóng viên: Bên cạnh những kết quả đạt được, phải thừa nhận rằng vẫn còn tồn tại những khó khăn hạn chế, vậy với cương vị là người đứng đầu, xin đồng chí cho biết những giải pháp huyện sẽ thực hiện để khắc phục trong năm 2018 ạ?

Đồng chí Dương Văn Tuyến – Bí thư huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện Ba Bể:  Bên cạnh những kết quả đạt được thì  trong năm 2017, một số chỉ tiêu, nhiệm vụ huyện đã thực hiện chưa hoàn thành như: Trong sản xuất nông lâm nghiệp một số chỉ tiêu chưa đạt kế hoạch đề ra như chỉ tiêu trồng rừng, chỉ tiêu trồng cây ăn quả, cây đậu tương ; chỉ tiêu tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm, công tác giảm nghèo. Tình trạng khai thác rừng trái phép vẫn còn xảy ra, công tác quản lý đất đai, quản lý quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng, quản lý hành lang an toàn giao thông chưa được chặt chẽ. Huyện ủy đã đề ra các nhiệm vụ, giải pháp, tập trung mọi nguồn lực nhằm giải quyết những vấn đề trên trong năm 2018 đó là:

Về sản xuất nông- lâm nghiệp:  Tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm túc phương án sản xuất nông lâm nghiệp. Chỉ đạo gieo cấy hết diện tích, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất; tiếp tục thâm canh tăng vụ, chuyển đổi cơ cấu cây trồng có giá trị kinh tế cao; Khuyến khích xây dựng các mô hình cho thu nhập cao trên một đơn vị diện tích, các mô hình chăn nuôi, mô hình trồng cây ăn quả. Xây dựng kế hoạch và chủ động nguồn giống phát triển cây ăn quả. Duy trì và phát triển ổn định đàn gia súc, gia cầm hiện có, tập trung nhân rộng những con giống địa phương mang lại giá trị kinh tế cao. Tăng cường công tác kiểm tra, dự báo về tình hình dịch bệnh, đồng thời làm tốt công tác tiêm phòng, kiểm soát giết mổ và vệ sinh thú y theo quy định.

Chỉ đạo tốt công tác trồng rừng năm 2018, chú trọng giống và kỹ thuật trồng. Làm tốt công tác khoanh nuôi, bảo vệ rừng và phòng chống cháy rừng trong mùa khô. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 08-CT/TU, Chỉ thị 13-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Quyết định 1718/2012/QĐ – UBND của UBND tỉnh về quy chế quản lý cưa xăng. Giải quyết dứt điểm các vụ tranh chấp đất đai; chỉnh lý biến động đất đai; Giải quyết dứt điểm các hồ sơ cấp giấy còn tồn đọng, số GCN bị tuyên hủy theo bản án 64/2007; hoàn thành dự án đo đạc, cấp GCNQSD đất lâm nghiệp để trao GCN cho người sử dụng đất; tiếp tục thực hiện phương án quản lý đất đai dọc tuyến QL 279 đoạn qua địa phận thị trấn và xã Thượng Giáo; Tăng cường quản lý, kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm về đất đai, khai thác khoáng sản, bảo vệ môi trường theo quy định. Tăng cường công tác quản lý và quyết tâm giải quyết tốt các trường hợp lấn chiếm, vi phạm hành lang ATGT; vi phạm trật tự trong quản lý đô thị và xây dựng công trình trái phép.

Phóng viên:Năm 2018 là năm “bản lề” quan trọng trong việc thực hiện NQ Đại hội Đảng bộ huyện Ba Bể  lần thứ XXI nhiệm kỳ (2015 – 2020), huyện Ba Bể xác định những vấn đề trọng tâm gì để tập trung thực hiện ạ?

Đồng chí Dương Văn Tuyến – Bí thư huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện Ba Bể:

– Về kinh tế: Tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật và công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp, trong đó chú trọng phát triển nhân rộng những mô hình sản xuất nông nghiệp có hiệu quả đã được hình thành trong xây dựng nông thôn mới tại các xã; nâng cao chất lượng sản phẩm nông nghiệp, tạo sức cạnh tranh trên thị trường. Tăng cường các hoạt động liên kết giữa người nông dân với nông dân, nông dân với các doanh nghiệp trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Sử dụng hợp lý các chính sách hỗ trợ vốn của Nhà nước về nông nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho nông dân được tiếp cận các nguồn vốn để đầu tư phát triển sản xuất.

– Về văn hóa – xã hội: Trong xây dựng nông thôn mới: Tập trung nắm sát tiến độ, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc của các xã đặc biệt là xã điểm trong KH, tiếp tục đề ra nhiều giải pháp để lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới tại các xã còn lại. Tập trung thực hiện các chính sách an sinh xã hội  gắn với giảm nghèo bền vững. Tiếp tục phát triển phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng  nông thôn mới đô thị văn minh ” đi vào chiều sâu.

– Về an ninh trật tự: Tập trung kéo giảm phạm pháp hình sự, tệ nạn xã hội và tai nạn giao thông, nâng cao tỷ lệ khám phá án. Tiếp tục đẩy mạnh các đợt cao điểm tấn công, trấn áp, tội phạm. Tăng cường sự phối hợp giữa chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể chính trị – xã hội từ huyện đến các xã – thị trấn trong việc triển khai thực hiện các biện pháp tổng hợp đối với người nghiện ma túy và đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy; đẩy lùi các tệ nạn xã hội khác.

– Về xây dựng Đảng, chính quyền, công tác dân vận: Tiếp tục rà soát, đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng, chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức huyện và xã – thị trấn đạt chuẩn về trình độ chuyên môn và lý luận chính trị, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới.

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính, tránh gây phiền hà cho nhân dân. Tăng cường tiếp xúc, đối thoại, giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân.

Nâng cao hiệu quả thực thi công vụ; chấn chỉnh và xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có bản lĩnh chính trị vững vàng, có uy tín, có năng lực và đạo đức cách mạng, nhất là có phong cách và thái độ cư xử đúng mực khi tiếp xúc, giải quyết các công việc hành chính cho tổ chức và cá nhân. Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, thanh tra công vụ; thực hiện có hiệu quả công tác đấu tranh, phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Thực hiện tốt công tác dân vận trong tình hình mới, quan tâm chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho nhân dân; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội trong thực hiện chức năng giám sát và phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; tập trung hướng về cơ sở.

Phóng viên : Xin trân trọng cảm ơn đồng chí Bí thư huyện ủy đã dành thời gian cho cuộc phỏng vấn!

Bài trướcBa Bể phát động tết trồng cây xuân Mậu Tuất 2018
Bài tiếp theoTrao quà tết cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn