Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Sơn Phước Hoan làm việc tại huyện Ba Bể

Ngày 9.6 đoàn công tác Ủy ban Dân tộc do Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Sơn Phước Hoan làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra tình hình thực hiện Chương trình 135 và các chính sách dân tộc trên địa bàn huyện Ba Bể. Làm việc với đoàn có đồng chí Cao Minh Hải – Phó chủ tịch UBND huyện cùng lãnh đạo một số phòng ban liên quan./.

 

Toàn cảnh buổi làm việc

       Báo cáo tại buổi làm việc cho thấy, trong thời gian qua, việc thực hiện Chương trình 135 và các chính sách dân tộc trên địa bàn huyện ta đạt được nhiều kết quả tích cực, các chính sách dân tộc như: hỗ trợ điện, xây dựng đường giao thông nông thôn, kênh mương thủy lợi, nước sinh hoạt… phát huy hiệu quả, góp phần động viên, hỗ trợ đồng bào dân tộc có điều kiện phát triển sản xuất, cải thiện đời sống, vươn lên xóa đói giảm nghèo.

     Tính riêng từ đầu năm đến nay, trên địa bàn huyện có hơn 2.100 hộ nghèo được hỗ trợ theo Quyết định 102/2009/QĐ-TTg ngày 07/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn với tổng số tiền trên 990 triệu; tổ chức thăm, tặng quà cho hơn 200 người có uy tín; cấp phát trên 95.000 cuốn báo, tạp chí cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số; hỗ trợ kinh phí cho các hộ nghèo tại những nơi chưa có điện; các công trình được thực hiện bằng nguồn vốn thuộc chính sách hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà ở và nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn theo quyết định 1592/QĐ-TTg ngày 12/10/2009 và hiện nay là quyết định số 755/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính Phủ đều đảm bảo chất lượng và phát huy hiệu quả. Tính đến hết ngày 31/5/2014  có gần 400 hộ dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn được vay vốn với tổng số tiền trên 2 tỷ đồng….

       Tuy nhiên, quá trình triển khai thực hiện cách chính sách dân tộc trên địa bàn gặp phải một số khó khăn vướng mắc như: đối với chương trình 135 nguồn vốn đầu tư hàng năm còn ít, chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển của địa phương; việc hướng dẫn thực hiện hợp phần hỗ trợ phát triển sản xuất chương trình 135 về định mức hỗ trợ chưa kịp thời nên ảnh hưởng đến tiến độ; một số ít người dân còn có tư tưởng trông chờ, ỉ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước, chưa có ý thức vươn lên thoát nghèo.

     Cũng tại buổi làm việc, huyện ta đã có một số ý kiến kiến nghị với đoàn kiểm tra như: Trung ương tiếp tục đầu tư nguồn lực lớn hơn đối với các chương trình hỗ trợ đồng bào dân tộc, đặc biệt là Chương trình 135; phân cấp cho huyện phê duyệt danh sách đối tượng hưởng lợi để triển khai thực hiện chính sách kịp thời.

       Phát biểu kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Sơn Phước Hoan ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của huyện Ba Bể trong việc thực hiện các chính sách dân tộc trên địa bàn huyện thời gian qua; đồng thời chia sẻ với những khó khăn, vướng mắc của huyện. Để triển khai thực hiện tốt hơn các chương trình, chính sách thời gian tới, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Sơn Phước Hoan đề nghị huyện tiếp tục đẩy nhanh việc thực hiện chương trình 135 và các chính sách dân tộc khác trên địa bàn; xây dựng các mô hình chăn nuôi, trồng trọt và nhân rộng các mô hình đó; nắm chắc tình hình dân tộc trên địa bàn, nhất là vấn đề di dân tự do; quá trình thực hiện các chính sách phải đảm bảo công khai, minh bạch; phát huy vai trò của người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc; tiếp tục duy tu, bảo dưỡng các công trình đã được đầu tư để đảm bảo các công trình phát huy hiệu quả; đẩy mạnh tập huấn, đào tạo nghề nâng cao nguồn nhân lực, tạo điều kiện cho lao động người dân tộc tham gia lao động trong và ngoài địa phương, ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế.

       Trước đó, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Sơn Phước Hoan và đoàn công tác đến kiểm tra thực tế tại xã Cao Thượng./.

Bài trướcHội thảo đánh giá kết quả mô hình trồng đậu tương giống mới vụ xuân năm 2014 tại xã Địa Linh
Bài tiếp theoBa Bể: Triển khai mở rộng mô hình sử dụng phân viên nén dúi sâu NK trên địa bàn