Ngành Giáo dục Ba Bể nỗ lực phát triển đảng viên

Trong những năm qua, ngành Giáo dục huyện Ba Bể đã chú trọng làm tốt công tác phát triển đảng viên ở các đơn vị trường học. Từ việc phát triển đảng viên đã góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo trên địa bàn huyện./.

      Năm học 2013 – 2014 huyện Ba Bể có  48 đơn vị trường học từ mầm non đến THCS. Đến nay toàn ngành có 42 chi bộ độc lập với 540 đảng viên, không có trường học trắng đảng viên. Hầu hết đảng viên đã phát huy được vai trò tiên phong gương mẫu, luôn đi đầu trong các phong trào thi đua, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Với việc chú trọng phát triển đội ngũ đảng viên đã góp phần phát huy được vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng, các chi bộ đã thể hiện rõ vai trò là hạt nhân chính trị, lãnh đạo toàn diện các hoạt động trong nhà trường và tại địa phương.  Chỉ riêng năm  học  2012 – 2013, ngành giáo dục huyện Ba Bể đã có 23 giáo viên được giới thiệu bồi dưỡng kết nạp Đảng và vinh dự được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Từ công tác phát triển đảng viên trong trường học đã cho thấy, chất lượng giáo dục và đào tạo trong những năm gần đây của huyện Ba Bể từng bước được nâng cao. Hiện nay toàn huyện đã có 3 trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1, từ năm 2008 đến nay đã có hàng trăm lượt thầy cô giáo được công nhận giáo viên dạy giỏi cấp huyện và nhiều thầy cô giáo được công nhận giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, chất lượng dạy và học tại các nhà trường từng bước được nâng cao./.

 

Bài trướcHội thảo mô hình chăn nuôi gà thịt thả vườn an toàn sinh học
Bài tiếp theoTưng bừng tổ chức ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” năm 2013 ở Bản Piềng 1 xã Cao trĩ