Ngân hàng chính sách xã hội huyện Ba Bể thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

Với mục tiêu giải ngân nhanh các nguồn vốn vay ưu đãi cho các đối tượng chính sách phát triển kinh tế, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH ) huyện Ba Bể đã chủ động xây dựng phương án làm việc một cách phù hợp bảo đảm an toàn cho cán bộ, nhân viên, người dân đến giao dịch, góp phần thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid – 19.

Ảnh: Khách hàng đến giao dịch được đo thân nhiệt

 Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid – 19, Phòng giao dịch NHCSXH huyện Ba Bể đã thực hiện nghiêm các công văn, chỉ thị, hướng dẫn của các cơ quan chức năng trong công tác phòng, chống dịch bệnh. Khách hàng đến giao dịch bắt buộc phải đeo khẩu trang, được đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn, thực hiện các biện pháp về  phòng, chống dịch Covid-19. Phòng giao dịch đã chủ động triển khai các giải pháp ứng phó, với phương châm vừa bảo vệ sức khỏe cán bộ, viên chức, người lao động và khách hàng đến giao dịch vừa  đảm bảo giúp các hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách xã hội nhanh chóng tiếp cận vốn tín dụng ưu đãi để phát triển sản xuất, tạo việc làm, nâng cao thu nhập, góp phần xóa đói, giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội.

Hiện nay, cùng với thực hiện giải ngân cách nguồn vốn ưu đãi cho các đối tượng chính sách, Phòng giao dịch NHCSXH huyện Ba Bể đang chủ động chuẩn bị các phương án để sẵn sàng triển khai các chính sách hỗ trợ người nghèo và các đối tượng chính sách khác./.

Bế Thị Châm

Bài trướcBa Bể tổ chức phun khử khuẩn tại các điểm bầu cử
Bài tiếp theoHội nghị trực tuyến hướng dẫn công tác bầu cử