Năm 2018 huyện Ba Bể phấn đấu trồng 60 ha Bí xanh thơm

Từ thành công trong nhiều năm phát triển mô hình trồng bí xanh thơm tại các địa phương nên năm 2018 này,huyện phấn đấu mở rộng diện tích lên 60 ha./.

 Người dân xã Địa Linh tập trung trồng và chăm sóc Bí xanh thơm

Bí xanh thơm là cây trồng bản địa của huyện Ba Bể, sau trồng khoảng 70 – 80 ngày cho thu hoạch quả non, thời gian sinh trưởng có thể kéo dài đến 120 ngày. Bí xanh thơm với các đặc điểm đặc trưng như toàn bộ thân, lá, hoa và quả có mùi thơm, quả thon nhỏ. Trọng lượng bình quân từ 1,5 – 3 kg/quả, thịt quả màu phớt xanh, thơm, dẻo, vị đậm được người tiêu dùng ưa chuộng. Việc phát triển cây bí xanh thơm không chỉ góp phần tăng thu nhập trên một đơn vị diện tích cho người dân mà còn phù hợp với định hướng phát triển các cây trồng có tiềm năng trên địa bàn huyện. Để giúp người dân có đầu ra ổn định, đưa cây bí xanh thơm trở thành cây hàng hóa chủ lực trong thời gian tới, các cơ quan chức năng huyện Ba Bể đã và đang tích cực vào cuộc để giúp địa phương định hướng, tuyên truyền, quảng bá đặc tính đặc trưng của bí xanh thơm trên các phương tiện thông đại chúng, tổ chức liên kết, hợp tác gắn với tiêu thụ sản phẩm với các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, tìm đầu ra ổn định cho sản phẩm này có như vậy việc mở rộng diện tích trồng bí xanh thơm trên địa bàn huyện Ba Bể mới thật sự bền vững