Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Địa Linh tổ chức Đại hội lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029

Sáng ngày 24/1, xã Địa Linh đã tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là Đại hội được huyện Ba Bể chọn làm điểm để rút kinh nghiệm trên địa bàn. Tới dự các đồng chí Ma Văn Thuyên – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Hoàng Văn Hữu – Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện; Đại diện Uỷ ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn cùng 71 Đại biểu là những cá nhân tiêu biểu cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn xã.

Quang cảnh Đại hội

Nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, sự phối hợp chặt chẽ của chính quyền, MTTQ Việt Nam xã Địa Linh và các tổ chức thành viên, đã thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước do Đảng, Nhà nước, MTTQ và các đoàn thể phát động. Hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam xã nhiệm kỳ 2019 – 2024 đề ra. Trong nhiệm kỳ, MTTQ Việt Nam xã Địa Linh đã phối hợp với các Ban, ngành đoàn thể tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước được 119 cuộc với trên 5.600 lượt người tham gia; có 3.691 lượt gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa; 39 lượt khu dân cư đạt danh hiệu khu dân cư văn hóa; vận động nhân dân đóng góp được 1.800 ngày công lao động, hiến 20.000 m2 đất; phối hợp thực hiện làm 52 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo và gia đình chính sách; vận động đóng góp xây dựng Quỹ “Vì người nghèo” được gần 25 triệu đồng. Hoạt động giám sát, phản biện xã hội được thực hiện chặt chẽ, theo đó, trong nhiệm kỳ MTTQ Việt Nam xã Địa Linh đã tổ chức được 51 cuộc. Phối hợp làm tốt công tác tổ chức Hội nghị cho đại biểu HĐND các cấp tiếp xúc cử tri, đồng thời tổng hợp đầy đủ ý kiến của cử tri chuyển tải lên cấp trên đề nghị xem xét giải quyết.

Đại hội đã nghiêm túc kiểm điểm, thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong hoạt động của Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã nhiệm kỳ 2019 – 2024, đồng thời đề ra phương hướng, chương trình, mục tiêu, giải pháp nhiệm kỳ 2024 – 2029 với các nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá và chương trình hành động với các mục tiêu trong nhiệm kỳ mới.

Đồng chí Hoàng Văn Hữu – Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện phát biểu chỉ đạo Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Hoàng Văn Hữu – Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện Ba Bể đã ghi nhận và biểu dương những thành tích mà MTTQ Việt Nam xã Địa Linh đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị cấp ủy Đảng và Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Địa Linh cần tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng, quan điểm của Đảng về truyền thống và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân để tham mưu triển khai thực hiện. Đội ngũ cán bộ, đảng viên phải đoàn kết, thống nhất, MTTQ thực sự là trung tâm đoàn kết, là cầu nối giữa Đảng và Nhân dân, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã làm tốt việc tham mưu với cấp ủy lãnh đạo chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả giám sát, phản biện xã hội phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, vận động nhân dân tích cực tham gia xây dựng đảng và xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư.

Các Đại biểu tham dự Đại hội biểu quyết hiệp thương cử Uỷ viên Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã, khoá XXI

Đại hội đã hiệp thương dân chủ cử 33 vị Ủy viên Ủy ban Mặt trận tổ quốc xã Địa Linh khóa XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Ông Triệu Văn Cường tái cử giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã. Đại hội cũng đã hiệp thương cử 09 vị đại biểu tham dự Đại hội MTTQ Việt Nam huyện Ba Bể khóa XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Uỷ viên Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Địa Linh ra mắt trước Đại hội

Sau Đại hội, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ba Bể cũng đã tổ chức Hội nghị đánh giá, rút kinh nghiệm để các xã, thị trấn trên địa bàn huyện tổ chức thành công Đại hội Mặt trận tổ quốc cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2024 – 2029./.

T/h: Thu Trang

 

 

 

Bài trướcChủ động ứng phó với rét đậm, rét hại trên địa bàn huyện
Bài tiếp theoBàn giao Quản lý, điều hàng hoạt động xuồng chở khách trong khu du lịch Hồ Ba Bể