Mặt trận tổ quốc huyện Ba Bể: Tập huấn công tác mặt trận năm 2015

Ngày 13/10, Mặt trận tổ quốc huyện Ba Bể đã tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác mặt trận năm 2015 cho các đồng chí là trưởng ban công tác mặt trận, ban thanh tra nhân dân và ban thanh tra giám sát cộng đồng tại cơ sở./.

 

Ảnh: Toàn cảnh lớp tập huấn công tác mặt trận năm 2015


Tham dự lớp tập huấn, các học viên được phổ biến một số nội dung cơ bản như: Công tác Mặt trận Tổ quốc tại khu dân cư; công tác dân tộc và tôn giáo năm 2015; công tác phát huy vai trò người có uy tín, lực lượng cốt cán trong đồng bào dân tộc, tôn giáo; tổ chức và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc ở cơ sở; hướng dẫn quy trình giám sát đối với đoàn giám sát; công tác giám sát đầu tư của cộng đồng; công tác thanh tra nhân dân…Qua hội nghị nhằm trang bị cho đội ngũ cán bộ Mặt trận cơ sở những kiến thức cơ bản về công tác Mặt trận, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và công tác mặt trận góp phần nâng cao vị trí, vai trò của tổ chức MTTQ trong hệ thống chính trị, không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động của cán bộ Mặt trận các cấp để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, đồng thời đây cũng là dịp để các cán bộ mặt trận trên địa bàn có cơ hội, giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình triển khai công tác mặt trận tại địa phương.

 

Bài trướcTrao tiền hỗ trợ làm nhà ở cho hội viên hội cựu thanh niên xung phong xã Địa Linh
Bài tiếp theoĐoàn công tác trung ương: Kiểm tra thực hiện cuộc vận động “Xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, phong phú” trong quân đội gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tại Ban CHQS huyện Ba Bể