Kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân huyện Ba Bể, khóa XVIII

Ngày 18 – 19/12/2012, Hội đồng nhân dân huyện Ba Bể khóa XVIII tổ chức kỳ họp thứ 5, nhằm đánh giá kết quả đạt được của huyện trong năm 2012 và đề ra nhiệm vụ công tác năm 2013. Tham dự dự kỳ họp có các đồng chí là Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND huyện; đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII đơn vị huyện Ba Bể; các đại biểu HĐND huyện khóa XVIII; Trưởng các cơ quan ban ngành của huyện và Bí thư, Chủ tịch của 16 xã, thị trấn trên địa bàn.

Kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân huyện Ba Bể khóa XVIII

Trong 02 ngày làm việc, các đại biểu đã được nghe báo cáo của UBND huyện về tình hình phát triển kinh tế xã hội của huyện trong năm 2012, phương hướng nhiệm vụ năm 2013; báo cáo công tác quản lý và sử dụng đất đai trên địa bàn huyện năm 2012, kế hoạch sử dụng đất năm 2013; báo cáo kết quả phòng chống tham nhũng năm 2012, nhiệm vụ công tác năm 2013; báo cáo thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước năm 2012, phương án phân bổ dự toán thu, chi ngân sách năm 2013; báo cáo về hoạt động chủ yếu và hoạt động giám sát của HĐND huyện năm 2012, phương hướng nhiệm vụ năm 2013; báo cáo của Thường trực HĐND huyện về tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 5; thông báo cáo của Ủy ban Mặt trận tổ quốc huyện về tham gia xây dựng chính quyền nhân dân và những kiến nghị với HĐND, UBND huyện; báo cáo của Tòa án nhân dân huyện về công tác xét xử thi hành án; báo cáo của Viện kiểm sát nhân dân huyện về thực hiện nhiệm vụ năm 2012; báo cáo thẩm tra của các ban HĐND huyện.

Theo đó, nét nổi bật trên các mặt công tác của huyện Ba Bể trong năm 2012 là công tác chỉ đạo điều hành của UBND huyện có nhiều cố gắng, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm và bám sát các mục tiêu nhiệm vụ. Sản xuất nông lâm nghiệp mặc dù diễn ra trong điều kiện tương đối khó khăn, do khô hạn, rét đậm kéo dài đầu vụ xuân, dịch bệnh gia súc, gia cầm xảy ra ở một số địa phương, nhưng với sự chỉ đạo quyết liệt của hệ thống chính quyền huyện, kết quả sản xuất nông lâm nghiệp vẫn đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Tổng diện tích gieo cấy lúa cả năm được trên 3.800ha đạt 107% kế hoạch, sản lượng trên 28.200 tấn, đạt gần 103% kế hoạch. Diện tích một số loại cây trồng khác cũng đạt và vượt chỉ tiêu, như: Cây dong giềng trồng được 470ha, đạt 157% kế hoạch, sản lượng đạt gần 33.000 tấn bằng 137% kế hoạch; các loại cây sắn, mía, đậu tương đều đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Công tác khuyến nông, khuyến lâm được chú trọng với các mô hình được triển khai thành công như mô hình thâm canh giống lúa thuần bằng phương pháp  gieo sạ hàng với quy mô 15ha tại 2 xã Hà Hiệu và Chu Hương; mô hình thâm canh giống lúa thuần Khang Dân tại xã Địa Linh; mô hình thảo quả, mô hình trồng sa nhân tím…

Công tác trồng rừng năm 2012 của huyện Ba Bể đạt trên 97% kế hoạch với 2.022 ha rừng trồng mới.

Công tác xây dựng Đảng được huyện quan tâm chú trọng, đặc biệt là việc triển khai nghiêm túc tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XI của Bộ Chính trị ” Một số vấn đề cấp bách trong xây dựng Đảng hiện nay”.

Ngoài ra, lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến, an ninh quốc phòng được giữ vững. Thu ngân sách tính đến ngày 17/12 được trên 11 tỷ đồng, bằng 108 % kế hoạch.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, nhiều chỉ tiêu trong năm 2012 của huyện Ba Bể vẫn đạt thấp so với kế hoạch đề ra như: Giải ngân nguồn vốn xây dựng cơ bản, tiến độ thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, chỉ tiêu giảm nghèo….

Năm 2013, huyện Ba Bể đề ra các chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội chủ yếu: Phấn đấu tổng sản lượng lương thực có hạt đạt từ 27.600 tấn trở lên, bình quân lương thực đầu người đạt  590 kg/người/năm; trồng 650ha dong giềng trở lên; thu ngân sách đạt 13,5 tỷ đồng; 15/15 xã hoàn thành đồ án quy hoạch và  đề án chi tiết xây dựng nông thôn mới; 82% số hộ được sử dụng nước sạch; 87% số hộ sử dụng điẹn lưới quốc gia; giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống ít nhất 5%….

Tại kỳ họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá những kết quả đạt được và những khó khăn, tồn tại cần rút kinh nghiệm trong năm 2013; trả lời chất vấn những ý kiến kiến nghị của cử tri và của các ban ngành, địa phương.

Kỳ họp cũng đã thông qua 7 nghị quyết gồm: Nghị quyết về chương trình hoạt động của HĐND huyện năm 2013; Nghị quyết về chương trình hoạt động giám sát của HĐND năm 2013; Nghị quyết của HĐND về việc giao chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng năm 2013 và các nhiệm vụ giải pháp chủ yếu; Nghị quyết của HĐND về công tác xét xử thi hành án hình sự năm 2013; Nghị quyết của HĐND huyện về việc thông qua quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu 2011 – 2015 của huyện Ba Bể và thị trấn Chợ Rã; Nghị quyết về phân bổ thu,chi ngân sách địa phương năm 2013; Nghị quyết của HĐND huyện về việc phân loại đơn vị hành chính cấp xã./.

Bài trướcBa Bể tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông
Bài tiếp theoKiểm tra việc triển khai thực hiện Chỉ thị 08-CT/TU tại huyện Ba Bể