Kỳ họp bất thường HĐND huyện Ba Bể khóa XVIII, nhiệm kỳ 2011 – 2016

Sáng ngày 01/10, HĐND huyện Ba Bể khóa 18, nhiệm kỳ 2011 – 2016 đã tổ chức kỳ họp bất thường bầu kiện toàn chức vụ Chủ tịch UBND huyện Ba Bể. Dự kỳ họp có đồng chí Lương Ngọc Tuyến – Trưởng phòng chính quyền địa phương Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn; Dương Văn Tuyến – Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện./.

 

Tại kỳ họp sau khi thông qua quyết định số 1466 ngày 23/9/2015 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc cho thôi giữ chức quyền Chủ tịch UBND huyện Ba Bể, nhiệm kỳ 2011 – 2016; Công văn số 3879 ngày 23/9/2015 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc đồng ý bầu bổ sung Chủ tịch UBND huyện Ba Bể, nhiệm kỳ 2011 – 2016; Thông báo số 1365 của Ban Thường vụ tỉnh ủy Bắc Kạn về việc giới thiệu nhân sự bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND huyện Ba Bể nhiệm kỳ 2011 – 2016; Tờ trình của Chủ tịch HĐND huyện về việc giới thiệu nhân sự bầu bổ sung chức vụ Chủ tịch UBND huyện Ba Bể khoá XVIII, nhiệm kỳ 2011 – 2016. Hội đồng nhân dân huyện đã tiến hành các thủ tục bầu cử theo quy định, Theo đó, đồng chí Cao Minh Hải – Phó Bí thư Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện được các đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch UBND huyện Ba Bể khoá XVIII, nhiệm kỳ 2011 – 2016, với số phiếu đạt tỷ lệ 100%.

 


Tại Kỳ họp, đồng chí Dương Văn Tuyến – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện thay mặt cho Huyện ủy – HĐND – UBND – UBMTTQVN huyện đã tặng hoa chúc mừng đồng chí Cao Minh Hải nhận nhiệm vụ mới.

Phát biểu tại kỳ họp, trên cương vị chức vụ mới, đồng chí Cao Minh Hải – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã cảm ơn sự tín nhiệm của các đại biểu HĐND huyện, hứa sẽ phát huy trí tuệ, tinh thần trách nhiệm cùng với tập thể BCH Đảng bộ huyện, HĐND, UBND huyện, lãnh đạo các tầng lớp nhân dân hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng đã đề ra./.