Đồng chí Nguyễn Văn Du – Bí thư Tỉnh uỷ kiểm tra công tác 9 tháng đầu năm 2015 tại Ba Bể

Ngày 30/9, đồng chí Nguyễn Văn Du, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh đã có buổi làm việc kiểm tra tình hình phát triển kinh tế – xã hội 9 tháng đầu năm 2015 tại huyện Ba Bể. Cùng đi có đồng chí Ma Từ Đông Điền, Uỷ viên BTV, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ và các đồng chí trưởng các Ban xây dựng đảng tỉnh ủy Bắc kạn./.

 

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Văn Du, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

 

 

Theo báo cáo của huyện Ba Bể, 9 tháng đầu năm 2015, sản lượng lương thực vụ xuân đạt hơn 16 nghìn tấn, bằng 103% kế hoạch; các cây trồng khác như dong riềng, sắn, thuốc lá, lạc, đậu tương… được triển khai trồng kịp thời vụ, cây sinh trưởng phát triển tốt; toàn huyện trồng rừng đạt trên 81% kế hoạch, hiện nay người dân đang tiến hành tra dặm để đảm bảo mật độ và nghiệm thu rừng trồng; Các chương trình dự án như chương trình 30a, 135, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM được duy trì, triển khai thực hiện, tuy nhiên tiến độ giải ngân ở một số chương trình còn đạt thấp. Tính đến 28/9, thu ngân sách trên địa bàn huyện đạt trên 10 tỷ đồng, đạt 59,3% KH giao; hoạt động văn hóa xã hội phát triển, công tác thông tin tuyên truyền được quan tâm thực hiện. Các chính sách xã hội, chăm lo hỗ trợ cho người nghèo, đối tượng chính sách luôn được quan tâm kịp thời, đúng đối tượng; Công tác khám chữa bệnh cho nhân dân được quan tâm thực hiện tốt. Tình hình an ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội đảm bảo. Bên cạnh những kết quả đã đạt được, vẫn còn tồn tại một số hạn chế như: công tác quản lý khoáng sản tuy có quyết liệt nhưng số vụ khai thác cát, sỏi trái phép vẫn còn xảy ra; công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tiêm phòng dịch bệnh trên đàn vật nuôi tại một số địa phương chưa được quan tâm đúng mức nên tỷ lệ kiêm phòng chưa đạt chỉ tiêu kế hoạch; tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn chậm; công tác giải quyết những vướng mắc tồn tại liên quan đến giải phóng mặt bằng, quản lý đất đai và tiến độ thi công, giải ngân nguồn vốn XDCB còn chậm…Về công tác xây dựng đảng: tổ chức thành công đại hội  Đảng cấp cơ sở và đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015 – 2020; ban hành Nghị quyết xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015 – 2020; xây dựng chương trình hoạt động toàn khóa của Ban chấp hành Đảng bộ huyện, kế hoạch giám sát của Ban chấp hành Đảng bộ huyện và phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban chấp hành phụ trách các chi, đảng bộ…

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ yêu cầu huyện Ba Bể tiếp tục quan tâm chỉ đạo công tác tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm; đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và công tác giải ngân vốn xây dựng cơ bản gắn với đảm bảo chất lượng công trình; yêu cầu huyện hướng dẫn để các xã đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các nguồn vốn chương trình 135, 30a, chương trình xây dựng nông thôn mới, làm tốt công tác quản lý đất đai trên địa bàn. Trong xây dựng kế hoạch phát triển năm 2016, huyện Ba Bể cần bám sát quy hoạch phát triển vùng, cây trồng lợi thế; gắn việc xây dựng Hợp tác xã với các doanh nghiệp để phát triển sản xuất nông nghiệp cho người dân; đánh giá các mô hình hiệu quả để nhân rộng…Trong công tác xây dựng Đảng đồng chí yêu cầu huyện cần làm tốt công tác quy hoạch, điều động cán bộ, trú trọng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, phát hiện và xử lý kịp thời các sai phạm trong quản lý đất đai; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các quy định của Nhà nước; tuyên truyền, vận động nhân dân không đi theo tổ chức Dương Văn Mình. Đặc biệt đẩy mạnh công tác chỉ đạo việc tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 – 2020./.