Kiểm tra công tác bầu cử tại xã Phúc Lộc, Hà Hiệu và Bành Trạch

Ngày 24/4, Đoàn kiểm tra, giám sát công tác bầu cử của huyện Ba Bể do đồng chí Lưu Quốc Trung – Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác bầu cử tại xã Phúc Lộc, Hà Hiệu và Bành Trạch.
Tại các nơi kiểm tra, Ủy ban bầu cử các xã đã triển khai các bước, công việc cho cuộc bầu cử đảm bảo đúng tiến độ, thời gian và công tác niêm yết danh sách cử tri theo đúng quy định. Qua hội nghị hiệp thương các bước lấy ý kiến cử tri nơi công tác và cư trú đối với người ứng cử đại biểu HĐND huyện và HĐND xã cho thấy đa số cử tri đều quan tâm đến sự kiện chính trị trọng đại này và đồng thuận nhất trí cao với các đại biểu tham gia ứng cử. Tại Ủy ban bầu cử xã Phúc Lộc đã ấn định 5 tổ bầu cử ở 5 đơn vị bầu cử và khu vực bỏ phiếu, xã đã chốt danh sách là 35 ứng cử đại biểu HĐND đủ tiêu chuẩn ứng cử HĐND được bầu trong nhiệm kỳ 2021 – 2026; Ủy ban bầu cử xã Hà Hiệu ấn định 6 tổ ở 6 đơn vị bầu cử với số lượng đại biểu HĐND xã đã chốt danh sách là 32 ứng cử đại biểu HĐND đủ tiêu chuẩn ứng cử HĐND được bầu trong nhiệm kỳ 2021 – 2026; Ủy ban bầu cử xã Bành Trạch ấn định 8 tổ ở 8 đơn vị bầu cử với số lượng đại biểu HĐND xã đã chốt danh sách là 30 ứng cử đại biểu HĐND đủ tiêu chuẩn ứng cử HĐND được bầu trong nhiệm kỳ 2021 – 2026. Qua kiểm tra, giám sát cho thấy, công tác chuẩn bị bầu cử ở các địa phương đã triển khai đúng quy định.

Ảnh: Ủy ban bầu cử của huyện kiểm tra, giám sát niêm yết danh sách cử tri tại xã Hà Hiệu.

Phát biểu tại buổi kiểm tra, đồng chí Lưu Quốc Trung – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đề nghị Ủy ban bầu cử các xã tiếp tục bám sát kế hoạch về công tác bầu cử để đảm bảo đúng tiến độ, thời gian, thực hiện hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát trong suốt quá trình triển khai công tác bầu cử; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền; triển khai công tác bầu cử đảm bảo đúng theo kế hoạch và quy định đề ra, đồng thời tăng cường nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, Nhân dân đối với cuộc bầu cử lần này và có phương án đảm bảo an ninh trật tự tại các điểm bỏ phiếu./.
Hoàng Chúc.

Bài trướcQUYẾT ĐỊNH công bố công khai kết quả thực hiện chi ngân sách địa phương quý I năm 2021 của huyện Ba Bể
Bài tiếp theoTổng kết hoạt động HĐND huyện Ba Bể nhiệm kỳ 2016-2021