Khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc Phòng – An ninh đối tượng 4 năm 2021

Sáng 02/11, Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh huyện Ba Bể đã tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh (QP&AN) cho cán bộ đối tượng 4 năm 2021.

Ảnh: Toàn cảnh lớp học

Trong thời gian 4 ngày (từ 02/11 đến ngày 05/11), 60 học viên là cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đại biểu HĐND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện được học tập nghiên cứu các chuyên đề: Đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng an ninh, về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; Biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia; quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới; Nội dung cơ bản của các Luật: Luật Quốc phòng, Luật An ninh quốc gia, Luật nghĩa vụ quân sự, Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh, Luật biên giới quốc gia, Luật biển Việt Nam; Đường lối, quan điểm của Dẩng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế – xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; Đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng an ninh trong tình hình mới; Phòng chống chiến lược “Diễn biến hòa binh”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam.

Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm giúp cho các học viên nắm được những nội dung cơ bản về đường lối của Đảng; quản lý Nhà nước đối với nhiệm vụ quốc phòng và an ninh trong tình hình mới; âm mưu thủ đoạn diễn biến hoà bình của các thế lực thù địch chống phá cách mạng nước ta và các biện pháp phòng chống hiệu quả, để vận dụng trong tổ chức, thực hiện nhiệm vụ theo cương vị công tác, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân và anh ninh nhân dân vững mạnh. Kết thúc lớp học, các học viên sẽ viết bài thu hoạch và được cấp chứng chỉ hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và an ninh đối tượng 4./.

Tác giả: Bế Thị Châm

Nguồn: Trung tâm VH,TT&TT

Bài trướcThông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia thi vòng 2 Kỳ thi tuyển dụng viên chức huyện Ba Bể năm 2021
Bài tiếp theoĐại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yến Dương