Kế hoạch thực hiện Tiểu dự án 2: Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số thuộc Dự án 9 – Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, năm 2024

Bài trướcBa Bể công bố Quyết định bổ nhiệm Trưởng Phòng GD&ĐT huyện
Bài tiếp theoHọc viên Lớp Cao cấp lý luận chính trị K74.A10 nghiên cứu thực tế tại huyện