Huyện Ba Bể tổ chức hội nghị tập huấn hướng dẫn cài đặt xác minh nghiệm thu thông tin thành viên hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế

Ngày 20/4, huyện Ba Bể đã tổ chức hội nghị tập huấn hướng dẫn cài đặt xác minh nghiệm thu thông tin thành viên hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế cho thành viên BCĐ các xã, thị trấn và trưởng các thôn bản, tiểu khu trên địa bàn huyện./.

 

Ảnh: Toàn cảnh hội nghị


Trên cơ sở các văn bản hướng dẫn cụ thể, Bảo hiểm xã hội huyện, Bưu điện huyện và BCĐ các xã, thị trấn sẽ  phối hợp tổ chức rà soát, xác minh, đối chiếu thông tin thành viên hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế theo hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội Việt Nam tại Công văn số 1038/BHXH-BT ngày 25 tháng 3 năm 2016 về việc rà soát, xác minh, nghiệm thu thông tin thành viên hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế. Bưu điện huyện sẽ tổ chức in và bàn giao Mẫu DK01-DC từ phần mềm do Bảo hiểm xã hội Việt Nam cung cấp cho UBND các xã, thị trấn để tổ chức rà soát, đối chiếu thông tin, bố trí cán bộ phụ trách theo dõi từng địa bàn để phối hợp với Bảo hiểm xã hội huyện đôn đốc, kiểm tra công tác rà soát, đối chiếu thông tin theo Mẫu DK01-DC. Đồng thời, công an tại các địa phương cũng phối hợp, hỗ trợ cho trưởng thôn, tiểu khu trưởng và hệ thống Bưu điện, cơ quan Bảo hiểm xã hội tiến hành kiểm tra, đối chiếu với hồ sơ đang quản lý về hộ tịch, hộ khẩu…để xác nhận thông tin thành viên hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế đối với những trường hợp sai, thiếu thông tin trên Mẫu DK01-DC. Qua khảo sát, thống kê ban đầu, huyện Ba Bể hiện có trên 47.200 người thuộc diện tham gia bảo hiểm y tế trong đó đã có trên 42.400 người có đầy đủ thông tin và trên 4.800 người còn thiếu thông tin chính vì vậy qua tập huấn và xác minh nghiệm thu thông tin thành viên tham gia bảo hiểm y tế sẽ nhằm hoàn thiện và bảo đảm chất lượng cơ sở dữ liệu hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế, phục vụ tốt công tác quản lý và thực hiện chính sách bảo hiểm y tế cho nhân dân, người lao động trên địa bàn. Cũng tại hội nghị, bảo hiểm xã hội huyện cũng đã triển khai và tuyên truyền luật bảo hiểm y tế và một số văn bản hướng dẫn luật bảo hiểm y tế.

 

Bài trướcTrên 3,7 tỷ đồng chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng cho tập thể và hộ gia đình cá nhân bảo vệ rừng của huyện Ba Bể
Bài tiếp theoĐại hội Đại biểu Hội Liên hiệp phụ nữ xã Cao Trĩ Nhiệm kỳ 2016- 2021.