Trên 3,7 tỷ đồng chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng cho tập thể và hộ gia đình cá nhân bảo vệ rừng của huyện Ba Bể

Ngày 25/4, Quỹ bảo vệ và phát triển rừng Bắc Kạn vừa tổ chức chi trả trên 450 triệu đồng cho các tập thể và hộ gia đình, cá nhân của xã Bành Trạch huyện Ba Bể về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng theo Nghị định 99/2010/ NĐ – CP ngày 24/9/2010 của Thủ tướng Chính Phủ ./.

 

Ảnh: Trưởng thôn các thôn,bản của xã Bành Trạch nhận tiền chi trả tại UBND xã Bành Trạch.


Trong đó diện tích rừng do xã quản lý tại 13 thôn là 815,8 ha với số tiền chi trả trên 138 triệu đồng, diện tích hộ gia đình cá nhân quản lý là 1804,6ha với số tiền chi trả trên 316 triệu đồng. Được biết trong đợt này, Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Bắc Kạn sẽ chi trả trên 3,7 tỷ đồng cho các tập thể và hộ gia đình cá nhân của các địa phương trong huyện Ba Bể thuộc khu vực áp dụng chi  trả dịch vụ môi trường rừng với tổng diện tích trên 22.200 ha rừng được quản lý, bảo vệ. Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng theo Nghị định 99 /2010 của Chính Phủ đã cho thấy người dân tại các địa phương ý thức hơn trong việc bảo vệ rừng, người được khoán rừng của các tổ chức cũng đã có sự phối hợp chặt chẽ hơn giữa đơn vị chủ rừng với chính quyền địa phương trong công tác bảo vệ rừng, thu nhập từ rừng của người dân vùng có rừng cũng từng bước được cải thiện. Tình hình phá rừng, lấn chiếm đất rừng, khai thác lâm sản trái phép tại các khu vực rừng áp dụng chi trả dịch vụ môi trường rừng đã giảm đáng kể. Đây là nguồn lực quan trọng thúc đẩy thực hiện tốt chủ trương xã hội hóa công tác bảo vệ và phát triển rừng đồng thời  giúp người dân yên tâm sống bằng nghề rừng và phát triển lâm nghiệp bền vững.