Họp BCĐ diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2024

Sáng ngày 22/3, Huyện Ba Bể đã tổ chức cuộc họp Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2024. Đồng chí Dương Ngọc Thuyết- Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ, Trưởng Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ huyện Ba Bể năm 2024 chủ trì cuộc họp.

Đồng chí Dương Ngọc Thuyết- Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ, Trưởng Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2024 phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

Tại cuộc họp, Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ huyện Ba Bể năm 2024 đã quán triệt Chỉ thị của BTV Tỉnh uỷ về lãnh đạo nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ và diễn tập phòng cháy, chữa cháy rừng cấp huyện năm 2024; Quán triệt Nghị quyết của BTV Huyện uỷ về lãnh đạo nhiệm vụ diến tập khu vực phòng thủ huyện và diễn tập cấp xã năm 2024; Thông qua Dự thảo phân công nhiệm vụ các thành viên BCĐ diễn tập khu vực phòng thủ huyện Ba Bể năm 2024. Báo cáo một số nội dung chuẩn bị cho công tác diễn tập và một số nội dung chuẩn bị cho diễn tập thực binh xử trí tình huống A2. Đánh giá những thuận lợi và khó khăn, vướng mắc trong quá trình chuẩn bị trong công tác diễn tập, đề xuất, kiến nghị một số giải pháp khắc phục, những tồn tại trong thực hiện nhiệm vụ được phân công.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Dương Ngọc Thuyết- Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Trưởng Ban tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2024 yêu cầu các thành viên BCĐ cần nâng cao vai trò, trách nhiệm, chủ động tham mưu, đề xuất đảm bảo cơ sở vật chất phục vụ cho công tác diễn tập đạt kết quả cao và bảo đảm bí mật tuyệt đối. Các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang chuẩn bị về nhân lực, phương tiện, cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật, hệ thống văn kiện đúng theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Chủ động tham mưu cho Ban chỉ đạo thực hiện công tác chỉ đạo kịp thời, đúng thời gian quy định.

Theo đó, năm 2024, 02 xã trên địa bàn huyện Ba Bể sẽ tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ cấp xã bao gồm: xã Bành Trạch và xã Thượng Giáo. Thời gian tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ huyện Ba Bể dự kiến sẽ thực hiện vào tháng 9 năm 2024./.

T/h: Dương Hiểu

 

Bài trướcĐồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ kiểm tra, thăm nắm triển khai nhiệm vụ đầu năm 2024 tại xã Đồng Phúc
Bài tiếp theoHội nghị rút kinh nghiệm thực hiện công tác tuyển quân năm 2024