Họp bàn, kiểm tra tiến độ thực hiện một số nhiệm vụ được giao tại Thông báo số 214/TB-UBND của UBND tỉnh và Văn bản số 3403/UBND-VP của UBND huyện Ba Bể

      Chiều 15/11, đồng chí Nông Ngọc Duyên- Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì buổi làm việc với đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị liên quan nhằm kiểm tra tiến độ thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Thông báo số 214/TB-UBND ngày 27/7/2023 của UBND tỉnh Bắc Kạn liên quan đến công tác quản lý, thực hiện lộ trình tuyến, điểm du lịch và phương thức quản lý, điều hành trong khu du lịch Hồ Ba Bể.

Báo cáo tại buổi làm việc khẳng định, ngay sau khi nhận được Thông báo số 214/TB-UBND của UBND tỉnh Bắc Kạn, UBND huyện đã chỉ đạo, giao các cơ quan, đơn vị liên quan như: Phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Kinh tế – Hạ tầng, Công an huyện, Ban quảng lý Khu du lịch Ba Bể phối hợp, triển khai, thực hiện các nhiệm vụ được UBND tỉnh giao. Tuy nhiên, thực tế trong quá trình triển khai, thực hiện kết quả chưa đạt so với yêu cầu nhiệm vụ giao.

Đồng chí Nông Ngọc Duyên- Chủ tịch UBND huyện Ba Bể phát biểu kết luận, giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị. Ảnh: Ngọc Thấm.

Trước thực tế trên, qua nghe ý kiến thảo luận của đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND huyện Nông Ngọc Duyên giao các cơ quan, đơn vị tiếp tục nghiên cứu, tham mưu cho UBND huyện triển khai, thực hiện các nhiệm vụ được UBND tỉnh, trong đó trọng tâm là công tác quản lý hoạt động xuồng chở khách du lịch, vấn đề này Chủ tịch UBND huyện giao Phòng Tài chính – Kế hoạch tiếp tục chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan sớm ban hành Thông báo mời các doanh nghiệp, hợp tác xã có đủ năng lực chuyên môn, tài chính gửi hồ sơ, phương án quản lý để huyện xem xét, giao đơn vị chức năng ký kết hợp đồng quản lý, vận chuyển khách du lịch trong khu du lịch Hồ Ba Bể; liên quan đến việc trung chuyển khách du lịch từ Hồ Ba Bể vào Động Hua Mạ, đồng chí Chủ tịch UBND huyện giao Phòng Kinh tế – Hạ tầng tiếp tục mời gọi các Nhà đầu tư vào nghiên cứu, thực hiện bằng hình thức xã hội hóa trên cơ sở tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật liên quan; giao Ban quản lý Khu du lịch Ba Bể tiếp tục triển khai, thực hiện có hiệu quả công tác tư vấn, bán và kiểm soát phí tham quan, công tác vệ sinh môi trường, tiếp tục nghiên cứu, đề xuất xây dựng thí điểm một số hoạt động trải nghiệm nhưng phải đảm bảo an toàn, không phá vỡ cảnh quan, môi trường sinh thái, văn hóa mà hoạt động trải nghiệm phải tạo sức hấp dẫn, độc đáo, riêng có của du lịch Hồ Ba Bể; giao Văn phòng HĐND&UBND đôn đốc và tham mưu cho lãnh đạo UBND huyện kiểm đếm, đánh giá lại các nhiệm vụ giao vào cuối tháng 11/2023./.

T/h: Ngọc Thấm

 

 

Bài trướcKhu dân cư thôn Bản Cám tổ chức ”Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc”
Bài tiếp theoCTPT thứ 5 ngày 16 tháng 11