CTPT thứ 5 ngày 16 tháng 11

Bài trướcHọp bàn, kiểm tra tiến độ thực hiện một số nhiệm vụ được giao tại Thông báo số 214/TB-UBND của UBND tỉnh và Văn bản số 3403/UBND-VP của UBND huyện Ba Bể
Bài tiếp theoCung cấp nội dung TT lần 02 tháng 11