Họp Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

Ngày 02/12, Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH) huyện họp đánh giá hoạt động của Ban Chỉ đạo và bình xét các danh hiệu văn hóa trong thực hiện Phong trào TDĐKTXDĐSVH năm 2019. Đồng chí Ma Thị Cử – Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo Phong trào TDĐKTXDĐSVH huyện chủ trì cuộc họp.

Ngay từ đầu năm 2019, Ban Chỉ đạo PTTDĐKTXDĐSVH huyện đã chủ động tham mưu cho cấp ủy đảng, chính quyền huyện ban hành kế hoạch, chương trình công tác sát với tình hình thực tế của địa phương; đồng thời triển khai các nội dung của phong trào đến cán bộ, đảng viên. Tại cuộc họp các đại biểu đã tiến hành thảo luận, bình xét các danh hiệu văn hóa năm 2019. Kết quả có 110/115 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt đơn vị văn hóa năm 2019 chiếm tỷ lệ 95,7%
Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Ma Thị Cử – Ủy viên Ban Thường vụ Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng BCĐ PTTDĐKTXDĐSVH huyện đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2019 trên địa bàn huyện. Đồng thời, đồng chí đề nghị trong thời gian tới: Các thành viên BCĐ tiếp tục nêu cao vai trò, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao; Giao Phòng Văn hóa và Thông tin huyện là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo tiếp tục tham mưu cho UBND huyện triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; hoàn thiện hồ sơ, thủ tục trình UBND huyện công nhận các danh hiệu văn hóa năm 2019./.

Bài trướcBa Bể nỗ lực nâng cao giá trị kinh tế của cây chè
Bài tiếp theoĐẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho đoàn viên, thanh thiếu niên