Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho đoàn viên, thanh thiếu niên

Những năm qua, Ban Thường vụ Huyện đoàn Ba Bể đã chủ động, phối hợp triển khai nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực nhằm tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp luật cho đoàn viên, thanh thiếu niên. Qua các hoạt động này đã góp phần nâng cao nhận thức của đoàn viên, thanh thiếu niên trong chấp hành pháp luật.
Ba Bể là một trong những địa phương có tỷ lệ người mắc các tệ nạn xã hội, nhất là tệ nạn ma túy khá cao của tỉnh. Để giảm thiểu tình trạng trên, huyện đoàn Ba Bể đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng chống ma túy và các tệ nạn xã hội. Trong đó thông qua các cuộc thi như: Rung chuông vàng hay các hình thức sân khấu hóa về tác hại của tệ nạn ma túy và các tệ nạn xã hội khác đã thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên, học sinh tham gia.
Hàng năm các cơ sở đoàn trong huyện duy trì hiệu quả tổ chức ngày pháp luật Việt Nam, hướng dẫn chỉ đạo các cơ sở đoàn triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong các buổi sinh hoạt chi đoàn, sinh hoạt ngoại khóa và các liên, chi đội. Ngoài ra các liên chi đoàn trong huyện đã tổ chức các đợt tuyên truyền về những quy định mới của pháp luật cho đoàn viên, thanh niên. Tính riêng từ đầu năm đến nay đã có gần 20 buổi tuyên truyền được tổ chức cho đoàn viên thanh niên. Bên cạnh đó các cơ sở đoàn còn tổ chức hội thi, hội diễn về tuyên truyền, phổ biến pháp luật, các chương trình ngoại khóa trong trường học. Chú trọng xây dựng, nhân rộng các câu lạc bộ, đội, nhóm thanh niên tuyên truyền pháp luật, giữ gìn trật tự an toàn xã hội thu hút đông đảo đoàn viên, thanh thiếu niên tham gia.
Với nhiều cách làm phù hợp, đến nay các hoạt động tuyên truyền phổ biến giáo dục phấp luật cho đoàn viên, thanh thiếu niên trên địa bàn huyện đã góp phần quan trọng vào việc nâng cao nhận thức trong việc kiềm chế và giảm thiểu tình trạng thanh thiếu niên trên địa bàn huyện vi phạm pháp luật và mắc các tệ nạn xã hội./.

Bài trướcHọp Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”
Bài tiếp theoBa Bể cấp phát trên 71 tấn gạo cho học sinh