Hội thi nông dân chung sức xây dựng nông thôn mới cụm thi số 2

Tối 18/8, tại xã Bành Trạch, Hội nông dân huyện đã tổ chức thành công Hội thi nông dân chung sức xây dựng nông thôn mới cụm thi số 2 gồm 4 xã Bành Trạch, Hà Hiệu, Phúc Lộc, Thượng Giáo./.

 

Ảnh: Các đội thi thể hiện phần thi tại Hội thi Nông dân chung sức xây dựng nông thôn mới cụm thi số 2


Các thí sinh tham gia dự thi thực hiện 3 phần thi gồm: Cùng lựa chọn; Hiểu biết  và Tài năng nông dân. Ở mỗi phần thi, các thí sinh đã trình bày sự hiểu biết của mình thông qua các kiến thức của chương xây dựng nông thôn mới, các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước để khuyến khích và hỗ trợ nông dân trong phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập đặc biệt, bên cạnh những kiến thức chung, các đội thi đã xuất sắc liên hệ những tiêu chí của xây dựng nông thôn mới với điều kiện thực tế, việc triển khai tại địa phương mình. Đây cũng là dịp để các đội thi giao lưu học hỏi kinh nghiệm cũng như trao đổi những kiến thức trong xây dựng nông thôn mới tại địa phương góp phần cùng tuyên truyền vận động nhân dân chung tay xây dựng nông thôn mới.

Kết thúc Hội thi, Ban Tổ chức đã trao giải Nhất cho đội thi xã Bành Trạch, giải nhì cho đội thi xã Thượng Giáo và 2 giải khuyến khích cho 2 đội thi xã Hà Hiệu và Phúc Lộc.