Cao Trĩ: Bà con nông dân tích cực gieo trồng ngô soi bãi vụ mùa

Những ngày này, trên khắp cánh đồng xã Cao Trĩ bà con nông dân đang tích cực ra đồng, làm đất gieo trồng ngô soi bãi vụ mùa./.

 

 

Vụ mùa năm nay xã Cao trĩ có kế hoạch gieo trồng trên 64ha ngô, trong đó có 55ha ngô soi bãi, số còn lại là ngô ruộng. Cơ cấu giống được bà con lựa chọn để gieo trồng chủ yếu là 4300, AG 59, NK 54… Hiện bà con đã gieo trồng được khoảng 40% diện tích ngô soi bãi. Xã Cao Trĩ phấn đấu cuối tháng 8 này sẽ hoàn thành việc gieo trồng cây ngô vụ mùa.

Được biết trong vụ xuân năm 2015, xã Cao Trĩ đã gieo trồng trên 70ha ngô năng xuất đạt  60 tạ/ha, sản lượng đạt trên 460 tấn.