Hội Nông dân huyện Ba Bể giúp hội viên phát triển kinh tế

Trong những năm qua, phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu luôn được Hội Nông dân huyện Ba Bể đẩy mạnh trong hội viên. Kết quả đạt được đã góp phần đáng kể vào việc thực hiện thắng các mục tiêu kinh tế – xã hội trên địa bàn huyện./.

 

Hội Nông dân huyện Ba Bể hiện có trên 8.000 hội viên, chiếm 81% so với tổng số hộ nông nghiệp. Hàng năm, các cấp Hội đã tổ chức phát động phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau giảm nghèo và làm giàu chính đáng đến các cơ sở Hội, chi Hội và hội viên. Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn hội viên phát huy những lợi thế về điều kiện tự nhiên, đất đai, lao động và tận dụng các dự án, các chính sách hỗ trợ… để chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, xây dựng các mô hình phát triển kinh tế cho thu nhập cao. Từ kết quả của phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi đã tập trung nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế cho thu nhập cao, như: Mô hình phát triển kinh tế VAC và mô hình chăn nuôi gà của bà Lý Thị Anh, và anh Hoàng Đức Mạnh xã Thượng Giáo; mô hình sản xuất gạch pa vanh kết hợp chăn nuôi của ông Triệu Văn Khánh và mô hình chăn nuôi của bà Hà Thị Nga xã Đồng Phúc; mô hình chăn nuôi kết hợp dịch vụ của bà Lê Thị Phúc Thị trấn Chợ rã, ông Đỗ Quốc Lĩnh, Hoàng Văn Thuận xã Quảng Khê; mô hình VAC của hộ bà Nguyễn Thị Huyền xã Bành Trạch…. Để hội viên có điều kiện phát triển kinh tế gia đình, vươn lên làm giàu. Hội còn tích cực, chủ động phối hợp với các ban, ngành chức năng mở các lớp tập huấn kỹ thuật sản xuất, chăn nuôi cho hàng trăm lượt cán bộ, hội viên. Từ đó, các hộ sản xuất, kinh doanh đã áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, kinh doanh mang lại hiệu quả kinh tế cao, tăng thu nhập cho hộ gia đình. Bên cạnh đó các cấp Hội đã nhận ủy thác với Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện cho vay vốn hộ nghèo, phát triển sản xuất nông nghiệp, vốn kinh doanh, xây dựng công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, cho vay học sinh, sinh viên… với tổng dư nợ đạt trên 66 tỷ đồng, thông qua 71 tổ tín chấp, cho 2.276 hộ vay vốn. Từ phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau giảm nghèo và làm giàu chính đáng, tính từ năm 2009 đến nay, địa bàn huyện đã có trên 2.000 lượt hội viên đạt hộ sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp.

 

Ảnh: Nhiều mô hình kinh tế cho thu nhập hàng trăm triệu đồng ( trong ảnh: mô hình kinh tế của anh Triệu Kim Trìu – Thôn Pác Nghè xã Khang Ninh)


Bên cạnh phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo, nông dân huyện còn hưởng ứng mạnh mẽ phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới gắn với thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư” qua đó đã đóng góp hơn 3.400 ngày công và hơn 10 triệu đồng; sửa chữa 6,4km kênh mương, 900m đường ống xi phông; làm mới trên 7,8 km đường giao thông nông thôn… qua tuyên truyền, vận động đã có trên 7.200 hội viên đăng ký đạt gia đình văn hóa trong năm 2015. Nguyễn Thị Nga – Chủ tịch Hội Nông dân huyện Ba Bể cho biết “Trong những năm qua, phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi được các cấp Hội phát động trong toàn thể hội viên. Qua đó, xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiên tiến, các mô hình sản xuất mới làm ăn đạt hiệu quả và bền vững. Để tiếp tục thực hiện phong trào sản xuất kinh doanh giỏi, giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, trong thời gian tới Hội nông dân huyện sẽ tiếp tục chỉ đạo hội nông dân các xã, thị trấn tiếp tục cho hội viên nông dân đăng ký các mô hình mới, có nhiều triển vọng; đẩy mạnh chuyển giao khoa học kỹ thuật, tổ chức các lớp đào tạo nghề cho hội viên. Cùng với việc phát triển sản xuất, Hội nông dân huyện còn gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới. Kịp thời động viên, biểu dương và nhân rộng các mô hình sản xuất – kinh doanh đạt hiệu quả kinh tế cao.

Bằng sự động viên khích lệ, hỗ trợ lẫn nhau, các hội viên nông dân trên địa bàn huyện đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu vượt khó vươn lên, từng bước giúp nhau giảm nghèo và làm giàu chính đáng. Tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, trình độ sản xuất của người nông dân ngày càng được nâng lên, qua đó thúc đẩy kinh tế – xã hội của địa phương phát triển bền vững góp phần không nhỏ vào việc giảm nghèo trên địa bàn.

 

 

Bài trướcĐoàn công tác trung ương: Kiểm tra thực hiện cuộc vận động “Xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, phong phú” trong quân đội gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tại Ban CHQS huyện Ba Bể
Bài tiếp theoĐồng chí Lý Thái Hải – Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tình hình kinh tế – xã hội tại huyện Ba Bể