Hội nghị giao ban trực tuyến tình hình kinh tế – xã hội 10 tháng đầu năm 2013

Ngày 6/11/2013, UBND tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến với các huyện, thị xã về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng 10 tháng đầu năm 2013, nhiệm vụ chủ yếu 2 tháng cuối năm 2013 và định hướng năm 2014. Đồng chí Hoàng Ngọc Đường – Phó Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch UBND tỉnh khai mạc và chủ trì hội nghị. Tại đầu cầu Ba Bể, tham dự Hội nghị có đồng chí Đỗ Thị Minh Hoa – Bí Thư Huyện ủy – Chủ tịch UBND huyện cùng lãnh đạo một số cơ quan, ban ngành và đại diện lãnh đạo huyện Pác Nặm./.

        Tại Hội nghị, các huyện, thị xã đã báo cáo những kết quả nổi bật trong thực hiện phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng 10 tháng đầu năm, những khó khăn, hạn chế và các kiến nghị, đề xuất với UBND tỉnh và các sở ngành. Thay mặt lãnh đạo huyện Ba Bể, đồng chí Đỗ Thị Minh Hoa- Bí thư HU, Chủ tịch UBND huyện đã báo cáo khái quát các chỉ tiêu phát triển KT-XH của địa phương đã thực hiện được trong 10 tháng đầu năm. Cụ thể về sản xuất nông – lâm nghiệp: Dự ước tổng sản lượng lương thực có hạt cả năm đạt gần 29 nghìn tấn, đạt 103% kế hoạch. Một số cây trồng khác như cây sắn, dong riềng diện tích, năng suất và sản lượng đều tăng so với năm 2012; Diện tích trồng rừng toàn huyện là 2.609 ha, bằng 103% kế hoạch. Thu ngân sách trên địa bàn huyện tính đến hết ngày 31/10 được 11.044 triệu đồng, bằng 82,8% KH giao; hoạt động thương mại, dịch vụ và du lịch phát triển khá; sự nghiệp Văn hóa, Giáo dục, y tế được quan tâm và thực hiện có hiệu quả, công tác XĐGN có bước chuyển biến tích cực, quốc phòng – an ninh được gữ vững và ổn định… Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, 10 tháng đầu năm, việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của huyện còn gặp phải những khó khăn, hạn chế nhất định: như tổng đàn gia súc, gia cầm đạt thấp; việc cấp giáy chứng nhận quyền sử dụng đất, giải ngân vốn đầu tư XDCB còn chậm so với KH…

        Kết luận Hội nghị, đồng chí Hoàng Ngọc Đường – Phó Bí thư tỉnh ủy – Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: 2 tháng cuối năm 2013 còn rất nhiều khó khăn, thách thức, do đó cấp ủy, chính quyền các địa phương cần tập trung tìm các giải pháp tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các công việc, đảm bảo thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội đã đề ra trong năm 2013./.       Để hoàn thành nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch năm 2013, trong 2 tháng cuối năm, huyện Ba Bể đã đưa ra các giải pháp chỉ đạo cụ thể như: đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa mùa và các cây trồng khác, chuẩn bị các điều kiện cho sản xuất vụ đông xuân, làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh, chống rét và tiêm phòng dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm; phấn đấu thu ngân sách đạt và vượt chỉ tiêu KH giao; thực hiện có hiệu quả các mô hình phát triển kinh tế theo các chương trình dự án; đẩy nhanh công tác nghiệm thu, thanh quyết toán rừng trồng năm 2013 và chuẩn bị cho công tác trồng rừng 2014; tập trung chỉ đạo công tác thu mua, chế biến, tiêu thụ sản phẩm dong riềng; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn xây dựng cơ bản, công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; làm tốt công tác quản lý và bảo vệ rừng trên địa bàn…/.

Bài trướcLễ Phát động xây dựng “ Khu dân cư văn hóa an toàn giao thông”
Bài tiếp theoThôn Nà Ché xã Thượng Giáo Tổ chức “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” năm 2013