HỘI LHPN HUYỆN BA BỂ TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN VỀ BẦU CỬ

Nhằm góp phần để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đạt kết quả cao, bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân. Trong thời gian vừa qua, cùng với các ngành, các cấp Hội phụ nữ trên địa bàn huyện đã tập trung tuyên truyền về công tác bầu cử đến đông đảo cán bộ, hội viên phụ nữ và nhân dân. Hội LHPN các cấp luôn xác định công tác tuyên truyền là một trong những nhiệm vụ quan trọng góp phần tạo nên thành công của cuộc bầu cử.

Thực hiện Kế hoạch tuyên truyền của đơn vị, Hội LHPN huyện đã tổ chức được 03 hội nghị tuyên truyền về công tác bầu cử, giúp chị em hội viên phụ nữ hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026.

Cùng với đó, công tác tuyên truyền đến cán bộ, hội viên phụ nữ và nhân dân về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 được các cơ sở Hội thực hiện linh hoạt bằng nhiều hình thức như: thông qua các buổi sinh hoạt chi hội, đặc biệt trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, các cơ sở Hội đã chủ động, linh hoạt trong việc lựa chọn hình thức tuyên truyền lưu động tại các thôn bản. Kết quả đã tổ chức tuyên truyền miệng qua sinh hoạt chi hội được 175 buổi, tuyên truyền lưu động được 15 buổi. Đồng thời tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên phụ nữ và nhân dân trên địa bàn huyện đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 vào Chủ nhật, ngày 23/5/2021 đảm bảo đúng thời gian quy định, để cuộc bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân.

Ảnh: Tuyên truyền lưu động về công tác bầu cử tại các cơ sở Hội

Thông qua các buổi tuyên truyền đã góp phần nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm tham gia bầu cử của cán bộ, hội viên phụ nữ và nhân dân, nâng cao ý thức bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tin tưởng rằng cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 sẽ thành công./.

   Nguyễn Thị Hồng Vân   - Hội LHPN huyện
Bài trướcBa Bể đảm bảo thông tin đến với mọi người dân
Bài tiếp theoCÁC CẤP HỘI LHPN HUYỆN BA BỂ ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19