Hội cựu chiến binh xã Khang Ninh: Tích cực hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo

Là xã có nhiều thôn vùng cao, đời sống kinh tế, xã hội còn nhiều khó khăn nhưng trong những năm gần đây được Đảng và Nhà nước quan tâm đầu tư, hỗ trợ nên bộ mặt nông thôn của xã Khang Ninh đã không ngừng đổi thay tích cực, đời sống của nhân dân ngày một nâng cao. Góp phần không nhỏ vào công tác phát triển kinh tế chung của xã là các hội viên Hội Cựu chiến binh xã đã nỗ lực vươn lên trong xóa đói giảm nghèo./.

       Để làm tốt việc giúp hội viên tham gia phát triển kinh tế, từng bước xóa đói giảm nghèo và làm giàu chính đáng, hội CCB xã Khang Ninh đã chủ động đề ra nhiều giải pháp thiết thực, vận động hội viên khắc phục khó khăn, tìm hiểu và xây dựng các mô hình kinh tế phù hợp với điều kiện và khả năng của hội viên để phát triển kinh tế. Hàng năm hội cựu chiến binh xã đã phối hợp với các tổ chức hội đoàn thể và khuyến nông khuyến lâm mở các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật về trồng trọt, chăn nuôi, hướng dẫn hội viên áp dụng vào thực tiễn đồng thời tín chấp với Ngân hàng CSXH huyện cho hội viên vay vốn để đầu tư mở rộng sản xuất. Từ đó, nhiều hội viên đã ứng dụng các mô hình sản xuất kinh doanh đạt kết quả cao như mô hình nuôi vịt siêu đẻ của hội viên Dương Văn Đàm, mô hình nuôi nhím của hội viên Nông Văn Đô hay mô hình trồng bí xanh thơm của hội viên Dương Thị Nồng…Với những kết quả tích cực từ công tác hỗ trợ hội viên trong phát triển kinh tế, đến nay, tỷ lệ gia đình hội viên CCB xã Khang Ninh có mức sống ổn định và khá đạt trên 60% tổng số hội viên./.

Bài trướcTrên 59.700 lượt hội viên phụ nữ được phổ biến pháp luật
Bài tiếp theoGương người phụ nữ cần cù chịu khó