Hội CCB huyện Ba Bể thực hiện tốt phong trào giúp nhau phát triển kinh tế

Trong những năm qua, với quyết tâm vươn lên xóa đói nghèo, các cấp hội CCB đã có những biện pháp cụ thể tập trung chỉ đạo hội viên đa dạng hóa các hình thức phát triển kinh tế, từng bước nâng cao đời sống cho hội viên../.

 

Hội Cựu chiến binh huyện Ba Bể có trên 1.880 hội viên, sinh hoạt ở 16 cơ sở hội. Để thực hiện được mục tiêu giúp hội viên phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo, bên cạnh việc tập trung tuyên truyền, vận động hội viên xây dựng các mô hình phát triển kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuấ Hội CCB huyện còn còn đứng ra vay vốn từ Trung ương Hội và tín chấp với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện trên 19 tỷ đồng cho các hội viên vay phát triển sản xuất. Ngoài ra, Hội CCB huyện còn tổ chức cho hội viên tham quan các mô hình kinh tế của các hộ gia đình trên địa bàn huyện, từ đó nhiều hội viên đã mạnh dạn đầu tư vào sản xuất theo mô hình kinh tế trang trại, chăn nuôi gia súc, trồng cây ăn quả cho thu nhập cao. Ngoài ra, Hội Cựu chiến binh huyện còn nêu cao tinh thần đoàn kết, tương trợ nhau bằng việc xây dựng quỹ hội để hỗ trợ hội viên khi găph khó khăn hoạn nạn hoặc luân phiên cho hội viên vay làm vốn sản xuất, giúp nhau không tính lãi, hỗ trợ cây, con giống… Qua đó, đời sống vật chất và tinh thần của nhiều hội viên đã từng bước được cải thiện và nâng lên rõ rệt. Hiện nay tỷ lệ hội viên nghèo giảm xuống còn trên 9,4 % .

Để phong trào ngày càng phát huy hiệu quả, Hội CCB huyện tiếp tục tập trung củng cố xây dựng tổ chức hội vững mạnh, phát huy phẩm chất “Anh bộ đội Cụ Hồ” tập trung phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo, góp phần vào công cuộc xây dựng nông thôn mới trên địa bàn./

Bài trướcBa Bể: Thu ngân sách đạt 103,4 % kế hoạch
Bài tiếp theoDự án 3 PAD – Tập huấn sổ tay hoạt động giám sát đầu tư cộng đồng tại huyện Ba Bể