Ba Bể: Thu ngân sách đạt 103,4 % kế hoạch

Theo số liệu thống kê của Chi cục thuế huyện Ba Bể, tính đến hết ngày 10/12 tổng thu ngân sách trên địa bàn huyện đạt 13 tỷ 740 triệu đồng, bằng 103,4% KH tỉnh giao và bằng 101,7% kế hoạch phấn đấu của huyện.

 

 

Có được kết quả trên là nhờ sự nỗ lực của ngành chuyên môn và cấp ủy, chính quyền các địa phương trong việc tuyên truyền, vận động, thực hiện có hiệu quả việc thu ngân sách được giao, nhờ đó phần lớn các khoản thu trên địa bàn đều đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch giao. Trong đó, các khoản thu đạt cao là: thu ngoài quốc doanh trên 8,3 tỷ đồng đạt 104%; thuế thu nhập cá nhân 634 triệu đồng, đạt  118 % kế hoạch; tiền thuê đất 174 triệu đồng, bằng 134% KH; thuế sử dụng đất nông nghiệp 258 triệu đồng, đạt 129% KH…

Bài trướcBa Bể: Đẩy nhanh tiến độ xây dựng đường lên trụ sở hợp khối các cơ quan huyện Ba Bể
Bài tiếp theoHội CCB huyện Ba Bể thực hiện tốt phong trào giúp nhau phát triển kinh tế