Học sinh vùng khó khăn huyện Ba Bể được cấp phát gạo trong học kỳ 2 năm học 2014 – 2015

Căn cứ theo quyết định số 36/2013/QĐ-TTg ngày 18/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ gạo cho học sinh tại các trường ở khu vực có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn. Ngày 16/4, Phòng GD&ĐT huyện Ba Bể đã tổ chức tiếp nhận và cấp phát gạo hỗ trợ trên 91 tấn gạo cho học sinh vùng khó khăn.

 

Ảnh: Gạo của Chính Phủ hỗ trợ được vận chuyển đến các trường trên địa bàn huyện Ba Bể để cấp phát cho học sinh

 

Với định mức hỗ trợ 15kg/em/tháng, đợt này huyện cấp phát 4 tháng từ tháng 2 đến tháng 5 năm 2015 với hơn 91 tấn gạo cho 1.524 em học sinh bán trú bậc tiểu học và THCS trên địa bàn nhằm bảo đảm bữa ăn hàng ngày, giúp các em học sinh yên tâm học tập.

 Để việc phân bổ gạo đảm bảo chính xác, kịp thời đúng đối tượng, trước đó Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Ba Bể đã hướng dẫn các trường học tổ chức rà soát, lập danh sách các em học sinh đảm bảo đúng đối tượng theo quy định.