Hiệu quả từ nguồn vốn vay hộ nghèo ở huyện Ba Bể

Những năm qua, Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội huyện Ba Bể luôn quan tâm, tạo điều kiện giải ngân cho vay nguồn vốn hộ nghèo và vốn dành cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn, xem đây là đòn bẩy xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống cho người dân

     Theo số liệu thống kê của Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Ba Bể, đến nay dư nợ cho vay hộ nghèo đạt trên 94 tỷ đồng với trên 4000 hộ vay. Qua  công tác kiểm tra, giám sát cho thấy hầu hết nguồn vốn  trên được sử dụng đúng mục đích có hiệu quả, phần lớn các đối tượng vay vốn bước đầu ổn định được kinh tế gia đình nhiều hộ đã vươn lên thoát nghèo.

     Hiện nay, Ngân hàng CSXH huyện Ba Bể tiếp tục đẩy mạnh công tác mở rộng nguồn vốn và đối tượng cho vay, đặc biệt là nguồn vốn vay hộ nghèo. Đồng thời tuyên truyền, hướng dẫn các bước làm thủ tục cho vay cũng như hướng dẫn bà con sử dụng đồng vốn vay đúng mục đích, có hiệu quả ./.

Bài trướcĐảng bộ huyện Ba Bể: Tổng kết công tác năm 2013, triển khai nhiệm vụ năm 2014
Bài tiếp theoBa Bể: Chăm lo tết cho đối tượng nghèo