Hà Hiệu huấn luyện dân quân tự vệ năm 2015

Cùng với các địa phương khác trên địa bàn huyện, những ngày này, lực lượng dân quân tự vệ xã Hà Hiệu đang triển khai đợt huấn luyện năm 2015./.

 


Ảnh: Ban chỉ huy dân quân tự vệ xã Hà Hiệu tổ chức huấn luyện dân quân tự vệ năm 2015.


Trong thời gian 15 ngày huấn luyện, trên 70 chiến sỹ dân quân tự vệ của xã Hà Hiệu sẽ được trang bị những kiến thức cơ bản về chính trị và quân sự như pháp lệnh dân quân tự vệ; chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, quan điểm chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta, tình hình kinh tế, chính trị,văn hóa – xã hội, quốc phòng – an ninh của địa phương, huấn luyện điều lệnh đội ngũ, huấn luyện quân sự chung, cách phòng tránh vũ khí công nghệ cao, kỹ thuật chiến đấu bộ binh, kỹ thuật bắn súng, ném lựu đạn xa trúng hướng, công cụ ngụy trang, chiến thuật dân quân tự vệ và các tư thế động tác cơ bản trong chiến đấu. Sau thời gian huấn luyện, lực lượng dân quân tự vệ của xã sẽ được kiểm tra về kỹ thuật bắn súng, ném lựu đạn và điều lệnh đội ngũ .