Đại hội Đảng bộ xã Phúc Lộc lần thứ XXI nhiệm kỳ 2015 – 2020

Đảng bộ xã Phúc Lộc vừa tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXI nhiệm kỳ 2015 – 2020. Đồng chí Ma Văn Thuyên – Ủy viên BTV – Chủ nhiệm UBKT huyện ủy đến dự và chỉ đạo Đại hội./.

 


Ảnh: Toàn cảnh Đại hội Đảng bộ xã Phúc Lộc lần thứ XXI nhiệm kỳ 2015 – 2020.


Nhiệm kỳ qua, cùng với nhiệm vụ then chốt trong công tác xây dựng và phát triển Đảng thì Đảng bộ và nhân dân xã Phúc Lộc đã không ngừng nỗ lực chỉ đạo và thực hiện hoàn thành thắng lợi nhiều chỉ tiêu kinh tế, văn hóa xã hội trong đó nổi bật là chỉ tiêu tổng sản lượng lương thực có hạt dự kiến đến hết năm 2015 đạt 2.370 tấn vượt 720 tấn so với Nghị quyết Đại hội, bình quân lương thực đầu người đạt 623kg/người/năm. Công tác trồng rừng được chú trọng đến nay độ che phủ rừng là 65% tương ứng đạt 100% theo Nghị quyết. Chăn nuôi thú y được quan tâm đẩy mạnh. Việc triển khai các chương trình nguồn vốn mục tiêu quốc gia giảm nghèo như chương trình 135, 30a, 3PAD được thực hiện có hiệu quả góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của toàn xã từ 52,3% năm 2010 xuống còn 26,1% năm 2014. Công tác thu ngân sách hàng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu giao, các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế thường xuyên được củng cố và mở rộng nhất là hệ thống trường học, mạng lưới y tế thôn bản và và các chính sách xã hội khác. An ninh chính trị trật tự an toàn xã hội được giữ vững và đảm bảo.

Phát biểu tại Đại hội Đảng bộ xã, đồng chí Ma Văn Thuyên – Ủy viên BTV- Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra huyện ủy chúc mừng và đánh giá cao những kết quả đạt được của toàn Đảng bộ trong nhiệm kỳ 2010 – 2015. Đồng chí mong rằng trong nhiệm kỳ mới, Đảng bộ xã Phúc Lộc sẽ tiếp tục khắc phục mọi khó khăn phát huy các thế mạnh của địa phương để lãnh chỉ đạo nhân dân hoàn thành tốt các mục tiêu Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015 – 2020 mà Đảng bộ đã đề ra.

Trên tinh thần dân chủ, đúng nguyên tắc, Đại hội Đảng bộ xã Phúc Lộc lần thứ XXI nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã bầu 11 đồng chí vào BCH khóa mới và bầu  chức danh Bí thư, phó bí thư Đảng bộ xã trong đó đồng chí Lý Văn Nghiệp được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy xã nhiệm kỳ 2015 – 2020.