Đổi thay ở nơi thành lập chính quyền cách mạng cấp huyện đầu tiên trong cả nước

Ngày 30/3/1945, đồng chí Võ Nguyên Giáp – Chỉ huy trưởng Giải phóng quân ở Chợ Rã quyết định cho thành lập Ủy ban nhân dân lâm thời châu Chợ Rã tại Lum Eng, thuộc địa phận thôn Phiêng Chì, xã Thượng Giáo, Ủy ban nhân dân lâm thời ra mắt nhân dân trong một cuộc mít tinh trọng thể ở châu lị, đây là chính quyền cách mạng cấp huyện đầu tiên trong cao trào khởi nghĩa kháng Nhật cứu nước 1945… Trải qua 70 năm kể từ ngày thành lập chính quyền cách mạng cấp Châu đầu tiên của cả nước cho đến nay, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Ba Bể luôn phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, đoàn kết, thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ đề ra; nhân dân luôn chung sức đồng lòng, tích cực lao động sản xuất, phát triển kinh tế nên diện mạo Ba Bể ngày càng khởi sắc.

 

Ảnh: Một góc của Trung tâm huyện Ba Bể

 

Châu Chợ Rã là địa phương của tỉnh Bắc Kạn sớm có phong trào Việt Minh phát triển mạnh trong đồng bào dân tộc. Năm 1942, theo chỉ thị của Bác Hồ, Đại Tướng Võ Nguyên Giáp đã đến Nguyên Bình (Cao Bằng) củng cố và phát triển phong trào Việt Minh, đồng thời mở con đường Nam tiến. Chẳng bao lâu phong trào phát triển sang Ngân Sơn và sau đó mở rộng ra phía Đông châu Chợ Rã, nay là huyện Ba Bể.

Ngày 14/03/1945, Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân vào châu lị Chợ Rã được đồng bào liệt liệt hoanh nghênh. Nhiều thanh niên ở châu lị Chợ Rã và các xã lân cận đã tham gia vào Quân giải phóng.

Ngày 23/3/1945, châu Chợ Rã hoàn toàn giải phóng. Trước tình hình phát triển thuận lợi của cách mạng, ngày 30/3/1945, đồng chí Võ Nguyên Giáp – Chỉ huy trưởng Giải phóng quân ở Chợ Rã quyết định cho thành lập Ủy ban nhân dân lâm thời châu Chợ Rã tại Lum Eng, thuộc địa phận thôn Phiêng Chì, xã Thượng Giáo, Ủy ban nhân dân lâm thời ra mắt nhân dân trong một cuộc mít tinh trọng thể ở châu lị, đây là chính quyền cách mạng cấp huyện đầu tiên trong cao trào khởi nghĩa kháng Nhật cứu nước 1945.

 

Ảnh: Nhiều mô hình kinh tế cho thu nhập cao

 

Trải qua 70 năm kể từ ngày thành lập chính quyền cách mạng cấp Châu đầu tiên của cả nước cho đến nay, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Ba Bể luôn phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, đoàn kết, thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ đề ra; nhân dân luôn chung sức đồng lòng, tích cực lao động sản xuất, phát triển kinh tế nên diện mạo Ba Bể ngày càng khởi sắc. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; hạ tầng cơ sở được đầu tư và đạt được những kết quả quan trọng; lĩnh vực văn hoá, giáo dục, y tế, xây dựng nông thôn mới có nhiều chuyển biến; quốc phòng – an ninh được giữ vững, ổn định; công tác xây dựng đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể được quan tâm, có nhiều đổi mới. Đời sống – tinh thần của đồng bào các dân tộc được nâng cao. Vai trò lãnh đạo của Đảng bộ và chính quyền huyện ngày càng được tăng cường, khối đại đoàn kết toàn dân được mở rộng…  Đồng chí Bùi Thị Hoa – Phó Bí thư T.T huyện ủy cho biết: phát huy truyền thống quê hương cách mạng, trong những năm qua Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Huyện ba Bể đã đoàn kết vượt qua mọi khó khăn thách thức giành được những thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh. Cụ thể: tổng sản lượng lương thực có hạt hàng năm đều tăng qua các năm, từ 25.926 tấn năm 2010 đến nay đã đạt trên 31.000 tấn, lương thực bình quân đầu người đạt 615kg/năm. 100% số xã đã có đường ô tô đến trung tâm. Số hộ được sử dụng điện lưới quốc gia đạt trên 93%; 90% số hộ xem được đài truyền hình Việt Nam. Công tác giáo dục – đào tạo phát triển cả về quy mô và chất lượng đào tạo, hiện nay toàn huyện có 8 trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1; công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi đạt 11/16 xã thị trấn;  Công tác y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân được chú trọng, 15/16 trạm y tế được xây dựng mới và nâng cấp; 12 xã đạt chuẩn theo Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế. Công tác xóa đói giảm nghèo được quan tâm, tỷ lệ hộ nghèo từ 63% năm 1998 (theo tiêu chí cũ) đến nay giảm còn 18,04%. Dịch vụ, du lịch có sự quan tâm đầu tư, chuyển biến đáng kể gắn với việc quảng bá, giới thiệu về di tích quốc gia đặc biệt hồ Ba Bể, kết hợp các loại hình du lịch.

 

Ảnh: Dịch vụ du lịch có sự quan tâm đầu tư

 

Công tác xây dựng Đảng được coi trọng cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Đến nay, toàn Đảng bộ có 52 chi, đảng bộ trực thuộc, với 3.642 đảng viên. Cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; toàn đảng bộ nghiêm túc thực hiện Chỉ thị 03- CT/TW về tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và đến nay đã lan tỏa đến toàn thể cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong huyện và đạt được những chuyển biến từ nhận thức đến việc làm theo tấm gương đạo đức của Bác…. Với kết quả đạt được trong những năm qua thể hiện sự nỗ lực, cố gắng phấn đấu rất lớn của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong huyện. Đồng chí Bùi Thị Hoa  – P Bí thư T.T huyện ủy cho biết thêm: Trong thời gian tới Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Ba Bể sẽ  tiếp tục phát huy cao độ  truyền thống cách mạng, đoàn kết vượt qua mọi khó khăn, thách thức, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh quyết tâm xây dựng quê hương Ba Bể ngày càng giàu đẹp.

Với truyền thống quê hương cách mạng, phát huy đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, sự quyết tâm của toàn Đảng, toàn quân, toàn thể nhân dân các dân tộc huyện nhà, tin tưởng rằng Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Ba Bể sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu, góp phần cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân trong cả nước thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, quyết tâm xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp…/.

 

Bài trướcBa Bể: Quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 10 (khóa XI) và chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2015
Bài tiếp theoHuyện Ba Bể: Hoàn thành 18/23 công trình nông thôn mới