Doanh số cho vay tại ngân hàng chính sách xã hội huyện đạt gần 220 tỷ đồng

Theo báo cáo của Phòng Giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện Ba Bể, năm 2015, doanh số cho vay các nguồn vốn tại Ngân hàng chính sách xã hội huyện đạt gần 220 tỷ đồng với trên 7.100 khách hàng./.

 

Ảnh: Cán bộ Ngân hàng chính sách xã hội huyện Ba Bể giải ngân nguồn vốn tại các xã.


Trong đó các nguồn vay có doanh số đạt cao như cho vay hộ nghèo trên 88,7 tỷ đồng, hộ sản xuất kinh doanh vùng khó khăn trên 60,3 tỷ đồng, vốn vay hộ cận nghèo trên 20 tỷ đồng, vốn vay xuất khẩu lao động gần 14 tỷ đồng,  vốn vay nước sạch vệ sinh môi trường 12,3 tỷ đồng, vốn vay giải quyết việc làm đạt gần 5 tỷ đồng…

Nhằm duy trì và phát huy tốt nhất hiệu quả các nguồn vốn, đáp ứng nhu cầu vốn vay dành cho các đối tượng chính sách, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Ba Bể đã chú trọng triển khai huy động nguồn vốn tiền gửi từ cộng đồng dân cư, tiền gửi tiết kiệm, đồng thời, thực hiện nhiều giải pháp tích cực để đảm bảo giải ngân kịp thời, cho vay theo đúng đối tượng. Từ nguồn vốn tín dụng ưu đãi cùng với những cơ chế, chính sách hợp lý triển khai trong thời gian qua đã  góp phần quan trọng trong quá trình thực hiện chương trình xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế, nâng cao hiệu quả thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện.

  

Bài trướcHuyện ủy Ba Bể tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt thông báo nhanh kết quả hội nghị Trung ương lần thứ 14 khóa XI
Bài tiếp theoBa Bể: Thành tựu năm 2015 – động lực cho năm 2016