Ba Bể: Thành tựu năm 2015 – động lực cho năm 2016

Năm 2015, mặc dù kinh tế xã hội của huyện Ba Bể còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, thời tiết diễn biến thất thường, tăng trưởng tín dụng thấp, khả năng tiếp cận vốn của doanh nghiệp còn hạn chế; xử lý nợ đọng thuế còn chậm… Tuy nhiên, với sự chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành, sự nỗ lực của nhân dân các dân tộc trong huyện, kinh tế xã hội tiếp tục có những bước phát triển khá, tạo tiền đề và động lực quan trọng cho sự phát triển kinh tế xã hội của huyện trong năm 2016./.

 

          Là địa phương còn khó khăn nhất của huyện, năm 2015, xã Đồng Phúc đã tập trung huy động mọi nguồn lực hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh và của huyện để đầu tư cơ sở hạ tầng, phát triển sản xuất, từng bước nâng cao thu nhập cho người dân. Nhờ vậy, tổng sản lượng lương thực cả năm và thu ngân sách địa phương đạt và vượt kế hoạch, giải ngân các nguồn vốn xây dựng cơ bản đạt trên 97%, lĩnh vực chăn nuôi có nhiều chuyển biến tích cực. Ông Hoàng Văn Hôn – Chủ tịch UBND xã Đồng Phúc cho biết: Năm 2016 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã khóa XXI, xã sẽ tập trung vào một số giải pháp như tập trung giảm nghèo, đầu tư cơ sở hạ tầng, quy hoạch vùng sản xuất, tạo thành hàng hóa trên địa bàn.

Đồng chí Cao Minh Hải – Chủ tịch UBND huyện cho biết: Năm 2015, mặc dù kinh tế xã hội của huyện Ba Bể còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, nguồn đầu tư cho phát triển còn hạn chế, sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, thời tiết không thuận lợi, … nhưng UBND huyện luôn bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh và của Huyện ủy, HĐND huyện, tập trung chỉ đạo, điều hành toàn diện trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, nên năm 2015, tình hình kinh tế – xã hội của huyện đã đạt được một số kết quả nổi bật. Trong số gần 50 chỉ tiêu phát triển kinh tế thì có 35 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch. Trong đó có một số chỉ tiêu đạt khá như: diện tích trồng mới cây cam quýt đạt trên 240%, tổng diện tích cây lương thực có hạt và tổng sản lượng lương thực có hạt đạt trên 100%, diện tích thủy sản đạt gần 120%, số lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đạt 135%. Ngoài ra các chỉ tiêu như: số hộ dân nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh, số xã đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã; cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, số hộ đạt gia đình văn hóa và các chỉ tiêu quốc phòng – an ninh đều đạt so với Nghị quyết đề ra. Đây là những kết quả quan trọng, đồng thời cũng là cơ sở để Đảng bộ huyện xây dựng và đưa ra các chỉ tiêu phấn đấu thực hiện trong năm 2016 sát thực, đạt kết quả cao hơn.

Trong năm 2015, một số công trình, dự án xây dựng kết cấu hạ tầng tiếp tục được triển khai thực hiện với số vốn lớn, góp phần không nhỏ thúc đẩy kinh tế xã hội của huyện. Năm 2015 cũng ghi nhận lượng khách du lịch đến Hồ Ba Bể đạt trên 45.800 lượt tăng trên 45% so với năm 2014. Tổng doanh thu từ các hoạt động dịch vụ du lịch đạt trên 3 tỷ đồng. Điểm nhấn của ngành du lịch Ba Bể cũng như hoạt động thu hút đầu tư của tỉnh trong năm 2015 là Khu Du lịch Sài Gòn – Ba Bể do Tổng Công ty du lịch Sài Gòn đầu tư đã được khởi công xây dựng. Việc đầu tư xây dựng khu du lịch Hồ Ba Bể là niềm vui của huyện, của nhân dân và là động lực để phấn đấu xây dựng khu du lịch xứng với tiềm năng sẵn có của vùng Hồ Ba Bể.         

 

Ảnh: Du lịch Hồ Ba Bể được đầu tư phát triển


          Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn nhưng trong năm 2015 tổng thu ngân sách trên địa bàn huyện đã đạt 18,3 tỷ đồng, đạt 103% kế hoạch, tăng 34% so với cùng kỳ năm 2014. Đây cũng là một kết quả đáng ghi nhận của ngành thuế huyện và các xã, thị trấn. Năm vừa qua cũng đánh dấu nhiều sự kiện nổi bật của huyện, trong đó tiêu biểu là tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Những kết quả trên sẽ là động lực quan trọng cho sự phát triển kinh tế xã hội của huyện Ba Bể trong năm 2016 và những năm tiếp theo./.

                                                                   

 

Bài trướcDoanh số cho vay tại ngân hàng chính sách xã hội huyện đạt gần 220 tỷ đồng
Bài tiếp theoBa Bể: Quyết tâm đưa Nghị quyết đại hội Đảng vào cuộc sống