Khai mạc huấn luyện dân quân tự vệ binh chủng thông tin năm 2021

Ngày 23/6, Ban Chỉ huy quân sự huyện khai mạc lớp huấn luyện dân quân tự vệ binh chủng thông tin cho 45 cán bộ, chiến sỹ dân quân tự vệ của 15 xã, thị trấn trên địa bàn.

Trong thời gian 12 ngày các cán bộ, chiến sỹ dân quân tự vệ sẽ được tham gia huấn luyện chính trị gồm các nội dung: Chủ nghĩa Mác – Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh là kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; Giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam; Chiến lược “ diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam; Pháp luật dân quân tự vệ, công tác vận động quần chúng; Quan điểm chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng và nhà nước ta trong tình hình mới; Tình hình kinh tế – xã hội và nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương năm 2021.

Ảnh: Ban chỉ huy quân sự huyện Ba Bể khai mạc lớp huấn luyện dân quân tự về binh chủng thông tin.

Trong nội dung huấn luyện quân sự, cán bộ chiến sĩ dân quân tự vệ binh chủng Thông tin sẽ được huấn luyện điều lệnh đội ngũ, bắn súng tiểu liên AK, hiểu biết chung về thông tin liên lạc, quân bưu, tín hiệu… Kết thúc huấn luyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện sẽ tổ chức kiểm tra đánh giá kết quả từng cá nhân./.

Hoàng Chúc (Ba Bể).

Bài trướcBa Bể cho phép mở họp chợ trở lại nhưng phải đảm bảo thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch
Bài tiếp theoChi bộ Văn phòng Huyện uỷ tổ chức sinh hoạt chuyên đề