Đảng ủy quân sự huyện Ba Bể: Tổng kết thực hiện Nghị quyết thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa VIII

Ngày 22/8, Đảng ủy quân sự huyện Ba Bể đã tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa VIII về ” Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước” và sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 513 ngày 21/9/2012 của Thường vụ quân ủy Trung ương về công tác tài chính quân đội đến năm 2020 và những năm tiêp theo. Đồng chí Dương Văn Tuyến- Tỉnh ủy viên – Bí thư huyện ủy- Chủ tịch HĐND huyện dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị./.

Toàn cảnh hội nghị

          Theo đó, hiện số lượng cán bộ sỹ quan thường trực là 23 đồng chí, sỹ quan dự bị có 115 đồng chí, đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất tốt, năng lực khá, được rèn luyện thử thách ở các đơn vị chủ lực, có kinh nghiệm trong quản lý chỉ huy huấn luyện. Đảng ủy Ban chỉ huy quân sự  huyện đã chủ động phối hợp với cơ quan chuyên môn cấp trên giải quyết số lượng cán bộ dư thừa, thiếu cán bộ gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị để có kế hoạch tạo nguồn xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ hiện tại và cơ bản lâu dài theo Nghị quyết 769 ngày 21/12/2012 về xây dựng đội ngũ cán bộ quân dội giai đoạn 2013 – 2020 và những năm tiếp theo. Đội ngũ làm công tác cán bộ được cấp ủy chỉ huy các cấp lựa chọn bố trí sử dụng phù hợp với năng lực và chuyên môn. Đội ngũ làm công tác cán bộ phát huy tốt vai trò trách nhiệm trong công tác, làm tốt chức năng tham mưu giúp cho Đảng ủy xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo bồi dưỡng bố trí sử dụng hiệu quả cán bộ các cấp, nhận xét đánh giá đúng năng lực chuyên môn của cán bộ.

          Đối với công tác tài chính Quân đội theo Nghị quyết số 513 của Quân ủy Trung ương, Đảng ủy quân sự huyện Ba Bể luôn tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của  cấp ủy, chỉ huy các cấp về công tác tài chính. Thực hiện tốt việc huy động các nguồn lực tài chính bảo đảm cho yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương, phân bổ ngân sách có trọng tâm, trọng điểm theo thứ tự ưu tiên đáp ứng tốt cho các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất. Quản lý điều hành dự toán ngân sách nhất quán linh hoạt sâu sát và chặt chẽ. Nâng cao thực hành tiết kiệm, chống lãng phí phòng chống tham nhũng…

          Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Dương Văn Tuyến – Bí thư – Chủ tịch HĐND huyện – Bí thư Đảng ủy quân sự huyện đánh giá cao những kết quả đạt được đồng thời đề  nghị Ban chỉ huy quân sự huyện cần tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu đảm bảo sự chuyển tiếp liên tục các thế hệ cán bộ nhằm xây dựng quân đội cách mạng chính quy, tinh nhuệ từng bước hiện đại. Cấp ủy Đảng cần quản lý chặt chẽ nguồn tài chính, sử dụng tiết kiệm đúng mục đích có hiệu quả góp phần  thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương trên địa bàn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cấp trên giao. 

Bài trướcBa Bể tổ chức hội nghị giao ban công tác tháng 8, triển khai nhiệm vụ tháng 9 năm 2017
Bài tiếp theoTrung tâm y tế huyện Ba Bể: Tổ chức hội thi “Y tế xã, thôn bản giỏi” lần thứ nhất năm 2017