Đảng bộ xã Hoàng Trĩ lãnh đạo nhân dân phát triển kinh tế

Đảng bộ xã Hoàng Trĩ (Ba Bể) có 96 đảng viên sinh hoạt tại 9 chi bộ trong đó có 6 chi bộ thôn bản. Trong những năm qua Đảng bộ đã luôn đi sâu đi sát, tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của nhân dân và tích cực chỉ đạo, lãnh đạo phát triển kinh tế từng bước làm thay đổi bộ mặt của xã nhà.

 

Nông dân xã Hoàng Trĩ chăm sóc lúa xuân

 

Sau hơn một năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XX, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hoàng Trĩ đã đạt được những kết quả nhất định. Tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trên địa bàn ổn định, tin tưởng vào sự lãnh đạo của đảng, quản lý của nhà nước. Sản xuất nông – lâm nghiệp có bước phát triển khá.

 Năm 2012 là năm thứ 2 thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XX và kế hoạch 5 năm 2011 – 2015, là năm sẽ tạo tiền đề quan trọng cho những năm tiếp theo và cả nhiệm kỳ. Xác định được tầm quan trọng đó nên ngay từ đầu năm Đảng uỷ xã Hoàng Trĩ đã ra nghị quyết và xây dựng nhiệm vụ cụ thể đến cuối năm.

 Nhiệm vụ, mục tiêu chủ yếu vẫn là tập trung phát triển nông – lâm nghiệp, phấn đấu tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 738 tấn, có hơn 40% diện tích canh tác nông nghiệp đạt từ 50 đến 70 triệu đồng/ha trở lên. Nâng diện tích trồng các loại cây đặc sản, có giá trị kinh tế cao như: Cây cam, quýt, hồng không hạt… đẩy mạnh phát triển đàn gia súc với tổng đàn trâu trong năm đạt 634 con, đàn bò 339 con, đàn lơn 889 con, đàn gia cầm 6.500 con. Xã phấn đấu nâng cao chất lượng công tác y tế và dân số, chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân, phấn đấu giảm tỷ lệ nghèo xuống 4 – 5%. Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục – đào tạo, duy trì kết quả phổ cập tiểu học và trung học cơ sở. Tăng cường công tác quốc phòng an ninh…

 Trong sản xuất nông nghiệp, ngay từ đầu vụ xuân xã đã chỉ đạo các thôn và bà con nông dân tập trung làm đất. Do tình hình thời tiết khắc nghiệt, rét và khô hạn kéo dài nên việc làm đất và gieo cấy gặp không ít khó khăn. Song do công tác chuẩn bị tốt số diện tích gieo mạ đều đảm bảo 100% che phủ nilon. Tiến độ gieo cấy thời điểm 15 tháng 3 đạt 80% diện tích, đến nay đã gieo cấy được 50,2 ha đạt 100% diện tích, với cơ cấu giống lai chiếm 60% số còn lại là lúa thuần. Ngoài ra xã còn gieo trồng được 12,66 ha dong riềng, 8 ha sắn, 1 ha lạc, và hơn 4 ha ngô tại chân ruộng cạn…

 Chú trọng phát triển đàn gia súc, thường xuyên theo dõi sức khoẻ, dịch bệnh trên đàn gia súc gia cầm, triển khai thực hiện công tác phun thuốc khử trùng tiêu độc tại 6/6 thôn trong toàn xã. Nhờ đó từ đầu năm đến nay trên địa bàn tình hình dịch bệnh của đàn gia súc, gia cầm ổn định, không có dịch bệnh lớn xảy ra.

 Trong thời gian tới để hoàn thành tốt các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội hơn nữa, cấp uỷ đảng, chính quyền xã sẽ chỉ đạo đẩy mạnh phát triển nông – lâm nghiệp, tăng cường công tác khuyến nông, khuyến lâm, tuyên truyền vận động nhân dân áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đẩy mạnh việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Đẩy mạnh thực hiện các chương trình, dự án và các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện đời sống cho đồng bào, các hộ nghèo…

 Nhờ tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế mà trong thời gian qua tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm theo từng năm. Cụ thể năm 2011 xã còn 142 hộ nghèo thì đến nay chỉ còn 81 hộ nghèo. Bộ mặt của xã nhà đã có những thay đổi rõ nét, đời sống vật chất tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao.


 

Bài trướcĐại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại huyện Ba Bể
Bài tiếp theoThác Bạc- một thắng cảnh hấp dẫn