Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Ba bể khoá VIII, nhiệm kỳ 2012 – 2017

Trong hai ngày 23 – 24/9/2012, Hội Nông dân huyện Ba Bể đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện khoá VIII, nhiệm kỳ 2012 – 2017. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Lưu Văn Quản – Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh và các đồng chí Thường trực Huyện uỷ, HĐND huyện.

Ban Chấp hành khoá mới Hội Nông dân huyện Ba Bể khóa VIII, nhiệm kỳ 2012 – 2017

Trong những năm qua, các cấp Hội Nông dân huyện Ba Bể luôn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ hội viên nông dân, tích cực thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện đề án “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới” và Nghị quyết 26 Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X về “Nông nghiệp – nông dân và nông thôn”.

Cùng với đó, công tác phát triển hội viên, xây dựng củng cố tổ chức hội vững mạnh cũng luôn được các cấp hội chú trọng. Các phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo và làm giàu chính đáng; phong trào nông dân chung sức xây dựng nông thôn mới; phong trào nông dân tham gia đảm bảo quốc phòng, an ninh và nông dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh… được các cấp hội đẩy mạnh và phát triển. Đặc biệt, phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo và làm giàu chính đáng được xem là một trong những phong trào trọng tâm và xuyên suốt, có sức lan tỏa mạnh mẽ, thu hút đông đảo cán bộ hội viên nông dân tham gia.

Hiện nay, trên địa bàn huyện Ba Bể xuất hiện nhiều các mô hình kinh tế chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng thủy sản và kinh doanh tổng hợp do hội viên Hội Nông dân làm chủ, mỗi năm cho thu nhập hàng trăm triệu đồng trở lên. Cũng từ những kết quả đó mà nhiều cơ sở hội và hội viên nông dân đã được biểu dương, khen ngợi.

Phát huy những kết quả đã đạt được, nhiệm kỳ tới, các cấp Hội Nông dân huyện Ba Bể tiếp tục đề ra những mục tiêu phấn đấu, trong đó chú trọng công tác tuyên truyền xây dựng nông thôn mới, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt. Ngoài ra, Hội thực hiện tốt việc đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho hội viên; đẩy mạnh phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi; xây dựng gia đình, làng, bản, khu phố văn hoá, đào tạo, bồi dưỡng và giới thiệu những quần chúng ưu tú cho Đảng; củng cố, xây dựng tổ chức hội vững mạnh.

Đại hội đã bầu 21 đồng chí vào Ban Chấp hành khoá mới và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội cấp tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thị Nga –  Chủ tịch Hội Nông dân huyện Ba Bể khóa VII tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân huyện Ba Bể khóa VIII, nhiệm kỳ 2012 – 2017./.

Bài trướcBa Bể chủ động phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầ
Bài tiếp theoBa Bể tập trung chăm sóc lúa mùa