Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Ba Bể lần thứ IV, năm 2024

Chiều 31/5, huyện Ba Bể tổ chức Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Ba Bể lần thứ IV, năm 2024. Đến dự có đại diện lãnh đạo Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Ban Dân vận Tỉnh uỷ cùng 140 đại biểu chính thức đại diện cho các dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện.

Quang cảnh Đại hội các dân tộc thiểu số huyện Ba Bể lần thứ IV, năm 2024 

Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Ba Bể lần thứ IV, năm 2024 với Chủ đề: “Các dân tộc huyện Ba Bể đoàn kết, đổi mới sáng tạo phát huy lợi thế, tiềm năng, hội nhập và phát triển bền vững”. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, là niềm tự hào của đồng bào các dân tộc thiểu số trước sự quan tâm của Đảng và Nhà nước. Đồng thời là dịp biểu dương và tôn vinh các tập thể, cá nhân người dân tộc thiểu số tiêu biểu.

Đồng chí Dương Ngọc Thuyết, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Huyện Ba Bể có 05 dân tộc cùng sinh sống tạo thành một cộng đồng đoàn kết, thống nhất. Mỗi dân tộc đều gìn giữ được những phong tục tập quán truyền thống tốt đẹp của dân tộc mình. Với đặc trưng của nếp nhà sàn truyền thống, cuộc sống chủ yếu dựa vào sản xuất nông – lâm nghiệp và dịch vụ, đến nay nhìn chung đời sống của đồng bào các dân tộc đều ổn định, phát triển.

Từ việc đầu tư của Đảng và Nhà nước và sự nỗ lực vươn lên của đồng bào dân tộc thiểu số, kinh tế nông, lâm nghiệp tiếp tục có bước phát triển phát triển. Một số lĩnh vực đến nay đạt được như: Tổng sản lượng lương thực đạt trên 27.800 tấn tăng gần 7.000 tấn so với năm 2019; diện tích trồng bí xanh thơm đạt trên 200ha tăng hơn 160ha so với năm 2019; Diện tích cây hồng không hạt có trên 238ha. Diện tích cây dong riềng, cây chè, cây ăn quả và các cây trồng khác theo lợi thế địa phương được duy trì, cải tạo, chăm sóc nâng cao năng suất, chất lượng. Công tác trồng rừng luôn đạt và vượt chỉ tiêu đề ra, từ năm 2019 đến nay, toàn huyện đã trồng được 640ha; bình quân đạt 128ha/năm, nâng độ che phủ rừng của huyện lên trên 68%.

Song song với đó, người dân cũng được tạo mọi điều kiện tốt nhất để được tiếp cận và hưởng thụ các chế độ chính sách đặc thù mà Đảng, Nhà nước dành cho hộ nghèo và hộ đồng bào DTTS như: Tín dụng, cho vay ưu đãi đối với vùng khó khăn; hỗ trợ học sinh con hộ nghèo; hỗ trợ hộ nghèo làm nhà ở, chính sách… đều được huyện triển khai đầy đủ, kịp thời, an sinh xã hội luôn được bảo đảm. Nhờ vậy, đến nay toàn huyện còn 2.912 hộ nghèo/11.703 hộ, chiếm 24,88%; 1.701 hộ cận nghèo, chiếm 14,53%.

Đại hội lần này tiếp tục đặt ra một số nhiệm vụ, giải pháp về công tác dân tộc, chính sách dân tộc trong giai đoạn 2024 – 2029 như: Tiếp tục thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc và đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào các dân tộc. Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, quan tâm củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị vùng đồng bào dân tộc, đảm bảo quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội. Phấn đấu thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế – xã hội theo Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Phát huy hiệu quả mọi nguồn lực đầu tư đẩy mạnh phát triển kinh tế, phấn đấu giảm hộ nghèo bình quân khoảng 2,7%/năm; nâng cao chất lượng cuộc sống và trình độ dân trí đồng bào các dân tộc.

Trao tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

Dịp này, toàn huyện có 14 tập thể và 05 cá nhân được khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc giai đoạn 2019 – 2024./.

T/h: Dương Hiểu – Thu Trang

Bài trướcCTPT ngày 01 tháng 6
Bài tiếp theoPhát động toàn dân tập luyện môn Bơi và phòng, chống đuối nước