CTPT ngày 15 tháng 6

Bài trướcBa Bể họp Ban chỉ đạo, Ban tổ chức diễn tập phòng cháy chữa cháy rừng xã Yến Dương năm 2024
Bài tiếp theoBa Bể khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng (lớp thứ 3), năm 2024