Ba Bể họp Ban chỉ đạo, Ban tổ chức diễn tập phòng cháy chữa cháy rừng xã Yến Dương năm 2024

 Chiều ngày 13/6, huyện Ba Bể tổ chức họp Ban chỉ đạo, Ban tổ chức diễn tập phòng cháy chữa cháy rừng xã Yến Dương năm 2024. Đồng chí Dương Ngọc Thuyết, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ, Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì cuộc họp.

Đồng chí Dương Ngọc Thuyết, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ, Trưởng Ban chỉ đạo diễn tập phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

Cuộc họp đã thông qua Dự thảo thông báo phân công nhiệm vụ các thành viên Ban chỉ đạo, Ban tổ chức diễn tập; lịch công tác chuẩn bị diễn tập của Ban chỉ đạo, Ban tổ chức diễn tập; ý định diễn tập, kế hoạch điều hành diễn tập và thông qua một số nội dung chuẩn bị cho công tác diễn tập phòng cháy chữa cháy rừng xã Yến Dương năm 2024. Thảo luận tại cuộc họp, các đại biểu cơ bản nhất trí với dự thảo phân công nhiệm vụ thành viên Ban chỉ đạo, Ban tổ chức, đồng thời góp ý một số nội dung liên quan khác cũng như phương hướng thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới, đảm bảo để cuộc diễn tập phòng cháy chữa cháy rừng xã Yến Dương năm 2024 diễn ra hiệu quả, thành công.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Dương Ngọc Thuyết, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Trưởng Ban chỉ đạo diễn tập phòng cháy chữa cháy rừng xã Yến Dương năm 2024 đề nghị Ban Chỉ huy Quân sự huyện phối hợp với Văn phòng Huyện uỷ, HĐND-UBND huyện tiếp thu các ý kiến đóng góp, chỉnh sửa hoàn thiện các văn bản và trình ký ban hành để làm cơ sở cho các thành viên BTC và các phòng, ban, ngành làm tốt công tác chuẩn bị cho diễn tập đạt kết quả tốt. Các đồng chí thành viên BCĐ, BTC căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công làm tốt công tác chuẩn bị để vận dụng vào nội dung diễn tập sát thực tế, đảm bảo mục đích, yêu cầu đề ra./.

T/h: Dương Hiểu

Bài trướcBa Bể họp Ban chỉ đạo nghiên cứu, biên soạn Lịch sử Đảng bộ huyện giai đoạn 2005 – 2025
Bài tiếp theoCTPT ngày 15 tháng 6