CTPT Ba Bể ngày 11 tháng 5

Bài trướcTuyên truyền Covid 19 tuần từ tháng 1 đến 09 tháng 5
Bài tiếp theoVề việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ thi tuyển dụng viên chức huyện Ba Bể năm 2022