Có trên 700 hội viên nông dân sản xuất kinh doanh giỏi

Theo số liệu tổng hợp của Hội nông dân huyện Ba Bể, năm 2015 toàn huyện có trên 700 hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp tăng 406 hộ so với năm 2014./.

 

 

Ảnh: Chị Hoàng Thị Cảnh xã Hà Hiệu là hộ sản xuất kinh doanh giỏi của huyện Ba Bể


Trong đó cấp tỉnh đạt 2 hộ, cấp huyện đạt 136 hộ và cấp xã đạt 563 hộ. Đây là những nông dân nhạy bén nắm bắt kịp thời cơ chế thị trường, dám nghĩ, dám làm,  mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất – kinh doanh và đạt hiệu quả cao, nhiều hộ có thu nhập  từ 100 – 300 triệu đồng mỗi năm nhờ sản xuất, chăn nuôi. Từ phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, các hội viên nông dân đã khẳng định được vai trò chủ thể của mình trong phát triển kinh tế tạo nền tảng  để phát triển bền vững nông nghiệp, nông thôn, gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

 

 

Bài trướcHội nghị tổng kết công tác Người cao tuổi năm 2015
Bài tiếp theoCác cơ sở sản xuât miến dong ở Ba Bể tập trung sản xuất miến phục vụ thị trường Tết nguyên đán Bính Thân