Hội nghị tổng kết công tác Người cao tuổi năm 2015

Ngày 25/12, Hội Người cao tuổi huyện Ba Bể tổ chức hội nghị tổng kết công tác hội năm 2015, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2016./.

 

Ảnh: Toàn cảnh hội nghị


Báo cáo tại hội nghị cho thấy, trong năm qua, Hội Người cao tuổi huyện Ba Bể luôn thực hiện tốt công xây dựng tổ chức hội, đẩy mạnh các phong trào thi đua như: phong trào phòng chống tội phạm về tệ nạn xã hội, cuộc vận động “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, đặc biệt là phong trào thi đua “Tuổi cao – gương sáng”; đồng thời phối hợp tổ chức truyền thông giáo dục chăm sóc sức khỏe dưới dạng sân khấu hóa tại một số xã, thị trấn trong huyện; tổ chức chúc thọ và tặng quà cho hơn 410 cụ, phối hợp với các ngành xóa được 8 nhà tạm cho người cao tuổi…. Hội nghị đã đánh giá cao vai trò, vị trí của người cao tuổi trong gia đình và xã hội, người cao tuổi là người có công nuôi dưỡng và hình thành nhân cách cho thế hệ trẻ, giáo dục lý tưởng và truyền thống văn hóa của dân tộc, là lớp người có uy tín, gương mẫu tham gia tích cực trong việc vận động nhân dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, là tấm gương sáng cho con cháu học tập noi theo.

Trên cơ sở những kết quả đạt được trong các phong trào thi đua, Ban đại diện Hội Người cao tuổi huyện đã đề ra nhiều giải pháp nhằm duy trì và phát huy vai trò của người cao tuổi trong việc xây dựng và giữ vững tình đoàn kết trong cộng đồng dân cư; nhân rộng các mô hình “Dòng họ hiếu học” và “Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, nêu gương sáng người cao tuổi trong việc xây dựng đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh./.