Chu Hương: Quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 10 (khóa XI) và chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2015

Sáng ngày 3/4, Đảng ủy xã Chu Hương đã tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 10 (khóa XI) và học tập chuyên đề năm 2015 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân, đoàn kết xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”. Tham dự hội nghị gồm các Đ/c là ủy viên BCH đảng bộ xã, chi ủy các chi bộ trực thuộc, cán bộ, đảng viên thuộc các chi bộ cơ quan, chi bộ trường học trên địa bàn.

 

Ảnh: Toàn cảnh hội nghị


Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí báo cáo viên cấp huyện  truyền đạt những nội dung cơ bản Nghị quyết Hội nghị Trung ương 10 (khóa XI) và nội dung chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh”. 

 Thông qua các nội dung quán triệt giúp đội ngũ cán bộ đảng viên, bí thư chi bộ, trưởng thôn nắm chắc các quan điểm của Đảng trong các văn kiện, Nghị quyết, Kết luận Hội nghị lần thứ 10 Ban chấp hành TW Đảng khóa XI và chuyên đề “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2015 qua đó làm tốt công tác tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân về các chủ trương, quan điểm của Đảng được đề ra trong các dự thảo văn kiện, đồng thời nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về tính trung thực, tinh thần trách nhiệm góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.