Cao Trĩ: Phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng trong phát triển kinh tế

Những năm qua, kinh tế của xã Cao Trĩ từng bước phát triển, tốc độ tăng trưởng đạt mục tiêu đề ra, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; văn hóa – xã hội có nhiều tiến bộ; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Đạt được kết quả đó là do đảng bộ xã đã tập trung lãnh đạo nhân dân đoàn kết, phát huy vai trò lãnh đạo của đảng trong phát triển kinh tế – xã hội, góp phần nâng cao đời sống của nhân dân trên địa bàn.

 

Phiêng Toản là một trong những thôn đi đầu trong phát triển kinh tế của xã Cao Trĩ với hướng chủ yếu là chăn nuôi đại gia súc và phát triển nông, lâm nghiệp. Hiện toàn thôn có 58 hộ thì có trên 40 hộ tham gia mô hình trồng cỏ chăn nuôi trâu, bò vỗ béo và sinh sản. Nhờ tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, áp dụng KHKT vào sản xuất mà đến nay đời sống của các hộ dân trong thôn đã không ngừng được nâng cao, Phiêng Toản hiện nay chỉ còn 5 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ trên 11%. Đạt được kết quả đó là nhờ tập thể chi bộ thôn đã tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân đoàn kết, phát huy nội lực, tận dụng những điều kiện sẵn có của địa phương và sự đầu tư của các dự án để xây dựng các mô hình phát triển kinh tế, nâng cao đời sống của hộ gia đình.

 

(Ảnh: ông Vương Văn Phúng – Thôn Nà Chả, xã Cao Trĩ đang chăm sóc đàn trâu của gia đình)

 

Đảng bộ xã Cao Trĩ hiện có 13 chi bộ, với 138 đảng viên. Là xã thuần nông, đời sống của nhân dân còn nhiều khó khăn, nên trong những năm qua, lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về phát triển kinh tế luôn được đảng bộ xã đặt lên hàng đầu. Trên cơ sở xác định rõ những khó khăn cũng như lợi thế, tiềm năng của địa phương, đảng bộ xã đã xây dựng và ban hành nghị quyết chuyên đề về đẩy mạnh phát triển kinh tế, đồng thời tập trung xây dựng các chi bộ trong sạch, vững mạnh… Bám sát vào nghị quyết của cấp ủy, mỗi cán bộ, đảng viên trong xã đã nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của mình trong nhiệm vụ lãnh đạo nhân dân thực hiện thành công các mục tiêu nghị quyết đề ra. Đảng ủy, chính quyền và các tổ chức, đoàn thể tập trung tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi nâng cao thu nhập trên một đơn vị diện tích. Chỉ đạo các tổ chức, đoàn thể đứng ra tín chấp, tạo điều kiện cho đoàn viên, hội viên vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh, vươn lên thoát nghèo. Tại các chi bộ, đội ngũ đảng viên luôn phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu trong việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng khoa học – kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất, nâng cao thu nhập cho gia đình, đồng thời tích cực tuyên truyền, vận động bà con cùng làm theo. Bằng nhiều giải pháp cụ thể trong lãnh đạo nhân dân tập trung khai thác thế mạnh của địa phương, những năm gần đây kinh tế của xã Cao Trĩ đã không ngừng phát triển. 6 tháng đầu năm 2014, tổng diện tích gieo cấy lúa vụ xuân toàn xã đạt đạt 100% KH, trong đó lúa 57ha, ngô 52ha. Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt trên 1.100 tấn, bình quân lương thực đầu người đạt 580kg/người/năm. Hiện tổng đàn gia súc, gia cầm toàn xã trên 12.300 con, trong đó 546 con trâu, 188 con bò, trên 1.600 con lợn và trên 10 nghìn con gia cầm các loại. Cùng với chăn nuôi và sản xuất nông, lâm nghiệp, lĩnh vực kinh doanh, dịch vụ và một số ngành nghề khác cũng được xã quan tâm chỉ đạo phát triển, tạo việc làm ổn định cho lao động địa phương, đời sống của đại bộ phận nhân dân đã được cải thiện và nâng lên góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của xã xuống còn trên 24%.

 

Kinh tế phát triển, đời sống văn hóa được ngày càng được nâng cao,  phong trào “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, được cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm chỉ đạo và ngày càng thu hút được đông đảo quần chúng tham gia. Các hoạt động như văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao luôn được tổ chức sôi nổi, năm 2013 toàn xã có trên 85% số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Các mặt công tác khác như đảm bảo an ninh trật tự, y tế, chăm sóc sức khỏe, dân số- gia đình và trẻ em…đều được Đảng, chính quyền từ xã đến cơ sở quan tâm thực hiện có hiệu quả. Nhờ phát huy tốt vai trò lãnh đạo của đảng trong xây dựng hệ thống chính trị, Đảng bộ xã Cao Trĩ đã tạo được chuyển biến trong phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương. Xây dựng Cao Trĩ ngày càng phát triển về mọi mặt luôn được Đảng bộ nơi đây coi là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, hàng đầu. . Đồng chí Lôi Sĩ Điền – Bí thư đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Cao Trĩ cho biết: “Đảng ủy xã Cao Trĩ luôn xác định phát triển kinh tế xã hội là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng Đảng là nhệm vụ then chốt, vì vậy đảng ủy xã đã có chỉ thị chỉ đạo tốt công tác xóa đói giảm nghèo, tổ chức đối thoại với các hộ nghèo nắm bắt nhu cầu phát triển kinh tế của bà con để đầu tư phát triển kinh tế theo các chương trình, dự án. Đồng thời chỉ đạo UBND xã xây dựng phương án sản xuất vụ mùa, chỉ đạo bà con tập trung sản xuất tiến độ sớm để kịp thời sản xuất cây vụ đông, tiếp tục tuyên truyền vận động bà con chăn nuôi đại gia súc và làm tốt công tác tiêm cho đàn gia súc, chỉ đạo bà con tiếp tục làm tốt công tác chăm sóc, bảo về rừng…. ”

Phát huy những kết quả đạt được, Đảng bộ xã Cao Trĩ tiếp tục lãnh, chỉ đạo chính quyền, các ban ngành đoàn thể và bà con nhân dân tập trung khai thác hiệu quả mọi nguồn lực, thu hút đầu tư, ứng dụng nhanh các tiến bộ KHKT vào sản xuất; tập trung phát triển nông nghiệp toàn diện và mang tính hàng hóa, nâng cao thu nhập từ chăn nuôi, tích cực xây dựng kết cấu hạ tầng; nâng cao sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng; xây dựng Đảng, Chính quyền, MTTQ và các tổ chức đoàn thể quần chúng ngày càng vững mạnh, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Hy vọng với những kết quả đạt được, những bài học rút ra từ thực tiễn, Đảng bộ và nhân dân nơi đây sẽ vững bước đi lên xây dựng xã Cao Trĩ ngày càng  phát triển. /.

                                                          

 

 

 

Bài trướcThăm tặng quà nạn nhân chất độc da cam tại xã Địa Linh
Bài tiếp theoMTTQ huyện Ba Bể: Phát huy vai trò trong xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc