Bảo hiểm xã hội Ba Bể: Tuyên truyền các chính sách bảo hiểm xã hội tại cơ sở

Ngày 11/7, tại xã Quảng Khê, Bảo hiểm xã hội huyện Ba Bể tổ chức hội nghị tuyên truyền các chính sách về bảo hiểm xã hội tự nguyện cho người lao động tại 3 xã Quảng Khê, Hoàng Trĩ, Đồng Phúc./.

Toàn cảnh hội nghị tuyên truyền bảo hiểm tại xã Quảng Khê

Tại hội nghị, cấp ủy chính quyền địa phương và người dân 3 xã Quảng Khê, Hoàng Trĩ và Đồng Phúc đã được Bảo hiểm xã hội huyện trực tiếp giới thiệu những nội dung của Luật BHXH, Luật BHYT, trọng tâm là BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình và nhấn mạnh việc so sánh mức giá một số dịch vụ y tế giữa người không có thẻ và người có thẻ BHYT theo quy định mới, đồng thời các đại biểu được trực tiếp đặt câu hỏi về những vấn đề liên quan đến thủ tục tham gia BHXH, BHYT, mức đóng khi tham gia, mức giảm trừ khi tham gia BHYT hộ gia đình, những vướng mắc trong quá trình đi khám chữa bệnh BHYT, quyền lợi khi tham gia BHXH, BHYT. Hội nghị lần này là hoạt động thiết thực nhằm giúp người dân nắm rõ chi tiết về quyền lợi và chính sách của người tham gia bảo hiểm, chủ động vận động gia đình, người thân tự nguyện tham gia các loại hình bảo hiểm đồng thời góp phần đảm bảo các chính sách an sinh xã hội tại địa phương.