Bàn vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh kiểm tra tình hình triển khai hoạt động Vì sự tiến bộ phụ nữ tại huyện Ba Bể

Ban vì sự tiến bộ phụ nữ của tỉnh do đồng chí Ma Xuân Thu – Giám đốc Sở lao động thương binh và xã hội làm trưởng đoàn vừa có buổi làm việc với Ban vì sự tiến bộ phụ nữ của huyện Ba Bể để thăm nắm tình hình triển khai và hoạt động tại địa phương./.

 

         Nội dung kiểm tra đã tập trung làm rõ tình hình kiện toàn tổ chức bộ máy và công tác quản lý nhà nước về bình đẳng giới; kết quả thực hiện lồng ghép các mục tiêu và hoạt động của Ban vào kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương; kết quả thực hiện các chính sách đối với phụ nữ tại địa phương thời gian qua (lĩnh vực y tế, giáo dục, lao động việc làm, xóa đói giảm nghèo); vai trò của Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ trong thực hiện Nghị quyết 11 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác phụ nữ trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước và những thuận lợi, khó khăn trong hoạt động của Ban ở cơ sở.

        Theo đánh giá tại buổi làm việc, thời gian qua, Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ huyện Ba Bể đã có nhiều hoạt động tích cực trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bình đẳng giới góp phần tạo sự thay đổi trong nhận thức, hành vi của cán bộ và nhân dân như: phối hợp với các ban, ngành, hội đoàn thể tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 11- NQ/TW ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phối hợp tổ chức tuyên truyền và ra mắt được 12 câu lạc bộ “ Người phụ nữ mới” với 542 thành viên tại 12/16 xã thị trấn. Công tác quy hoạch cán bộ nữ của huyện đã có nhiều chuyển biến tích cực, đến nay tỷ lệ nữ đại biểu tham gia HĐND cấp huyện, nhiệm kỳ 2011-2016 chiếm 25,8%, tỷ lệ  nữ tham gia cấp ủy chiếm 17,24%, tỷ lệ cán bộ nữ được đào tạo, bồi dưỡng tăng lên ở các cấp, các ngành, trình độ năng lực được nâng lên, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong công tác, giảm khoảng cách giới trong lĩnh vực kinh tế, lao động, việc làm, tăng cường sự tiếp cận của phụ nữ nghèo ở nông thôn đối với các nguồn lực kinh tế, thị trường lao động, từng bước bảo đảm sự tham gia bình đẳng giữa nam và nữ trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo cũng như tiếp cận thụ hưởng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, từng bước xóa bỏ bạo lực gia đình…

       Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Ma Xuân Thu – Giám đốc Sở Lao động thương binh xã hội, trường đoàn kiểm tra của tỉnh ghi nhận và đánh giá cáo những kết quả đạt được của Ban vì sự tiến bộ phụ nữ huyện Ba Bể thời gian qua đồng thời yêu cầu Ban vì sự tiến bộ phụ nữ huyện cần tiếp tục kiện toàn và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên của Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ cấp xã; tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động của từng cơ sở; nâng cao trách nhiệm và sự phối hợp đồng bộ của các ban, ngành, đoàn thể trong việc triển khai, thực hiện kế hoạch hành động vì sự tiến bộ của phụ nữ; tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 11- NQ/TW ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa; tổ chức tốt việc tuyên truyền, tập huấn, hội thảo về giới làm tăng thêm nhận thức cho cán bộ lãnh đạo các cấp và người dân về công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ. Cùng ngày đoàn kiểm tra đã đến thăm nắm công tác triển khai hoạt động Vì sự tiến bộ của phụ nữ tại xã Cao Trĩ./.

Bài trướcĐại hội Hội Hồng không hạt tỉnh Bắc Kạn lần thứ nhất nhiệm kỳ 2013 – 2018
Bài tiếp theoHội đông y huyện Ba Bể: Tổ chức tọa đàm trao đổi kinh nghiệm khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền