Ban CHQS Ba Bể: Đẩy mạnh công tác giáo dục Quốc phòng – Quân sự địa phương

Những năm qua công tác giáo dục quốc phòng – quân sự địa phương (QP- QSĐP) luôn được Đảng ủy Ban CHQS huyện Ba Bể quan tâm đẩy mạnh. Coi đây vừa là nội dung cơ bản để xây dựng nền quốc phòng toàn dân, vừa là nhiệm vụ quan trọng trong giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn./.

 

 

(Ảnh: Cán bộ, chiến sĩ BCHQS huyện Ba Bể tăng gia lao động sản xuất tại đơn vị)


Là cơ quan thường trực, Đảng ủy Ban CHQS huyện Ba Bể luôn làm tốt công tác tham mưu cho Hội đồng giáo dục QP – QS huyện xây dựng kế hoạch, tổ chức tuyên truyền và quán triệt sâu sắc các quan điểm chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước trong thực hiện nhiệm vụ QP – QSĐP. Xây dựng ý thức cảnh giác trước âm mưu “Diễn biến hòa bình”, “Bạo loạn lật đổ” của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam. Nét nổi bật trong công tác giáo dục QP – QS của huyện là đã tăng được số lượng lớp và mở rộng được đối tượng giáo dục ,bồi dưỡng.

Thông qua việc tham mưu, tổ chức thực hiện trong công tác QP – QSĐP đã làm chuyển biến căn bản nhận thức, phát huy tốt vai trò trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị và cả hệ thống chính trị trong việc thực hiện công tác này. Ban CHQS huyện đã tham mưu khảo sát, nắm chắc các đối tượng trong diện bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng – an ninh để cử cán bộ đi bồi dưỡng và tổ chức bồi dưỡng cán bộ theo phân cấp. Cụ thể trong năm 2013 và 6 tháng đầu năm 2014, cử 4 cán bộ thuộc đối tượng 2 tham gia bồi dưỡng kiến thức quốc phòng tại Quân khu; 8 cán bộ (đối tượng 3) tham gia bồi dưỡng liến thức quốc phòng tại tỉnh và mở được 6 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng tại huyện cho 518 đối tượng 4 và 5. Qua đó đã góp phần nâng cao nhận thức về lĩnh vực QP – QS đối với cán bộ các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ an ninh – chính trị tại địa phương.  Thượng Tá Nguyễn Văn Bắc – Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Ba Bể cho biết: “Trong những năm qua BCHQS huyện đã làm tốt chức năng tham mưu cho Huyện ủy, HĐND, UBND huyện về công tác quốc phòng – quân sự địa phương. Cụ thể trong 6 tháng đầu năm 2014 đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương ban hành chỉ thị, nghị quyết lãnh đạo về công tác quốc phòng năm 2014. Tham mưu thực hiện tốt Nghị định 152 của Chính phủ về xây dựng khu vực phòng thủ và tiến hành xây dựng nhà sở chỉ huy thống nhất, từng bước chuẩn bị xây dựng công trình phòng không tại BCHQS huyện. Đồng thời duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, trực chỉ huy, trực chiến và tổ chức huấn luyện đúng đủ nội dung theo chương trình kế hoạch và chỉ đạo tốt công tác tuyển quân đủ chỉ tiêu, bảo đảm chất lượng, chỉ đạo diễn tập chiến đấu trị an đảm bảo theo kế hoạch …”

Trên cơ sở thực hiện tốt công tác tham mưu cho Hội đồng giáo dục quốc phòng quân sự, Ban CHQS huyện còn tổ chức tập huấn cán bộ, huấn luyện dân quân tự vệ theo luật. Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo “công bằng, dân chủ, công khai và đúng luật” từ khâu đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu, đến việc khám sơ tuyển, xét duyệt, chốt quân số; chất lượng công dân nhập ngũ ngày càng được nâng cao. Thực hiện tốt công tác chính sách, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, chủ động phối hợp với các lực lượng kịp thời nắm bắt tình hình ANCT – TTATXH trên địa bàn. Tổ chức huấn luyện lực lượng thường trực quân số trung bình đạt 100%, kết qủa 100% đạt yêu cầu; 20/20 cơ sở dân quân tự vệ hoàn thành việc huấn luyện, kết quả đạt khá, an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị. Duy trì tốt bữa ăn cho bộ đội, nhiều năm qua, đơn vị phát triển tăng gia sản xuất trồng rau xanh an toàn, chăn nuôi gà, lợn, vườn cây ăn quả, vườn thuốc nam… Từ những cố gắng đó, đơn vị đã được cấp trên ghi nhận và khen thưởng, liên tục từ năm 2009 đến nay, đơn vị được Bộ tư lệnh Quân khu I tặng cờ dẫn đầu phong trào “Thi đua quyết thắng” và danh hiệu “đơn vị vững mạnh toàn diện” và được UBND tỉnh tặng bằng khen trong thực hiện công tác giáo dục quốc phòng – an ninh trong tình hình mới.

Những kết quả trên là cơ sở, động lực thúc đẩy để cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS huyện Ba Bể tiếp tục đẩy mạnh công tác QP- QSĐP, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu, đơn vị vững mạnh toàn diện, xứng đáng là đơn vị dẫn đầu phong trào “Thi đua Quyết thắng” của lực lượng quân sự tỉnh./.

 

Bài trướcMTTQ huyện Ba Bể: Phát huy vai trò trong xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc
Bài tiếp theoChị Chu Thị Duyên – Tấm gương người phụ nữ vượt khó làm giàu